Banner Banner

Samen met bewoners werken de gemeente Purmerend en woningcorporatie Intermaris de komende jaren aan een nieuw Wheermolen-Oost.

Je ziet hier hoe de eerste schetsen er uitzien en wat de eerste ideeën zijn voor jouw buurt. In 10 jaar kan er veel gebeuren, het kan dus zijn dat de plannen veranderen.

Renoveren en verduurzamen

Ontwerptekening van de nieuwe Rudolf Garrelsflat

De komende jaren renoveren en verduurzamen we veel flats. Ook slopen we een aantal flats en eengezinswoningen en vervangen deze door nieuwbouw. De nieuwbouw bestaat uit appartementen en een aantal eengezinswoningen.

Welke flats worden gerenoveerd?
De flats krijgen nieuwe kozijnen, isolatie en een ingang aan de zijkant. 

Bij de Rudolf Garrelsstraat zijn woningen gebouwd op de begane grond. Hierdoor voelt het veiliger op straat. Bij de andere flats die gerenoveerd worden, gaan we nog samen met bewoners kijken wat we doen met de garages op de begane grond. De volgende flats worden of zijn gerenoveerd: De drie Franken, D' Groene Citer, D' Blauwe Gouwe, D' Grote Frank en D' Rode Garrels

Nieuwbouwprojecten

In de Boeierstraat, Pluutstraat en Schokkerstraat komen nieuwe, duurzame appartementen en een aantal eengezinswoningen, voor starters, senioren, alleenstaanden en gezinnen. En ook huurwoningen voor mensen die wat groter willen gaan wonen. In totaal bouwen we hier zo'n 300 nieuwe woningen.

Langs de Pampusstraat en de Vrouwenzandstraat komen circa 350 nieuwe appartementen. Je woont daar rustig bij het park. Met wandelpaden die aansluiten bij het Park De Dwarsgouw. Een deel van de nieuwe woningen krijgt voorkanten aan de Stekeldijk.

De nieuwe woongebouwen aan de Gouwzeestraat worden zo gebouwd dat je de Wheredijk veel beter kunt zien. Je kunt straks op meerdere plekken de dijk op lopen en de nieuwe appartementen hebben zicht op het water. Tussen de nieuwe woongebouwen aan de Henri Dunantstraat komt een doorgang waardoor er meer verbinding tussen de buurten ontstaat. Ook de lage flats aan de Hannie Schaftstraat en Citerstraat worden gesloopt. Daarvoor in de plaats komen zo'n 190 nieuwe huurwoningen. 

Mooier groen en nieuwe straten

Naast woningen knappen we ook het groen en de straten op. We vervangen op veel plekken de riolering en richten straten opnieuw in. We zijn ook van plan het groen in de wijk te verbeteren. Van het Dwarsgouwgebied maken we een mooi stadspark.

Een nieuw stadspark
Park De Dwarsgouw wordt een groen stadspark. Met nieuwe wandel- en fietspaden en misschien een koffietentje met terras. Echt een plek om te wandelen en te sporten. De volkstuinen, het kinderspeelparadijs, de heemtuin, de schooltuinen, de trimbaan, de skeelerbaan en de andere verenigingen blijven.

Fietsstraten
De Hannie Schaftstraat en Vrouwenzandstraat zijn straks groene fietsstraten. Auto’s zijn er te gast. Vanuit de Hannie Schaftstraat fiets je straks over een nieuwe fietsbrug over de ringvaart zo naar het Leeghwaterpark. De Vrouwenzandstraat hoort bij een doorgaande fietsverbinding naar station Overwhere.

Nieuwe riolering
Tussen de Dr. Albert Schweitzerlaan, Vrouwenzandstraat, Hannie Schaftstraat en de Wheredijk vervangen we de riolering en worden straten opnieuw ingericht.

image

Gezond, gemengd en nog gezelliger

Wheermolen-Oost wordt een echte Purmerendse stadswijk. Waar bewoners graag wonen, winkelen, sporten, leren en elkaar ontmoeten. Zo wordt de wijk gezond, gezellig en gemengd.

Gezond: lekker een ‘rondje buurt’ doen

image

Door de buurt wandelen, lopen of fietsen wordt makkelijker. De Vrouwenzandstraat en de Hannie Schaftstraat zijn straks fietsstraten. We gaan in de wijk meer sport- en spelplekken maken voor kinderen én volwassenen. De Vrouwenzandstraat, Hannie Schaftstraat en Albert Schweitzerlaan vormen straks samen met de Wheredijk een fijn hardloop- of wandelrondje door de buurt.

Gemengd: verschillende soorten woningen


Er komen woningen bij. In Purmerend wachten immers veel mensen al jaren op een woning. Er komen ook meer verschillende woningen, zoals doorstroomwoningen. Voor mensen die iets groter willen wonen.

Nog gezelliger: elkaar ontmoeten in de wijk 

We zien kansen om van de Wheredijk een ontmoetingsplek te maken. Met picknick- en speelplekken langs de dijk. En misschien een steiger. We gaan ook met de eigenaar van Makado in gesprek hoe we het winkelcentrum samen kunnen verbeteren. 

image

Planning

Het opknappen van Wheermolen-Oost zal zeker 10 jaar in beslag nemen. Intermaris en de gemeente hebben een planning gemaakt voor de eerste vijf jaar. We beginnen met het renoveren van de flats en het vervangen van de riolering. Daarna willen we een start maken met de sloop en nieuwbouw van woningen. Omdat er in 10 jaar veel kan veranderen, is er nog geen exacte planning voor alle onderdelen.