Banner Banner

Sociale projecten in Wheermolen maken de wijk gezonder en gezelliger

We willen Wheermolen-Oost gezond, gemengd en nòg gezelliger maken. Dan moet er meer gebeuren dan flats opknappen en de straten opnieuw inrichten. Intermaris, de gemeente, maar ook Clup Welzijn hebben samen nagedacht over wat er op sociaal gebied nodig is in de wijk.

 

Ontmoeten

Zo zorgen we ervoor dat er voldoende mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten. We plaatsen bankjes in het Makado en op andere plekken in de buurt. In Triton kunnen buurtbewoners die wat aanspraak kunnen gebruiken iedere woensdagochtend een bakkie koffie drinken. En vlakbij het Makado komt een tijdelijke Tienerontmoetingsplek waar tieners uit de wijk terecht kunnen.

 

Zorg in de wijk

We dragen ook bij aan een gezonder Wheermolen-Oost en hebben projecten om de mentale en fysieke gezondheid te verbeteren. We kijken wat we moeten doen om ervoor te zorgen dat mensen langer thuis wonen met hulp en voorzieningen uit de buurt. We geven de zorginstellingen en maatschappelijk organisaties een logische plek in de nieuwe buurt  en verbeteren de samenwerking. Ook ondersteunen we  de weggeefwinkel en de buurtkoelkast. En we hebben een Waakvlam. Dat is iemand die mensen in de wijk helpt met mentale problemen.

 

Bewegen

Er is ook geld beschikbaar om beweging te stimuleren. Daarmee maken we sport- en spelmogelijkheden in de buitenruimte en geven we een plek aan de Dojo. Verder organiseren we valpreventie voor ouderen  en werken we aan ideeën voor bewegen voor alle leeftijden.