Banner Banner

DE DRIE FRANKEN

Renovatie

Renovatie De Drie Franken

Over dit project

De Drie Franken willen we renoveren. We maken de flats energiezuiniger en comfortabeler. Naar verwachting starten wij begin 2025 met de voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van de eerste flat, het Achterhuis. De Otto Frank komt daarna en tot slot volgt het Dagboek. Intermaris is in gesprek met de Overleggroep 3AFF over de vernieuwing. We onderzoeken samen met de bewoners wat belangrijk is en nemen dit mee in het renovatievoorstel. 

 

Ideeën en wensen invulling plint

De plint is de benedenverdieping. Hier zijn de garages, de bergingen en de entree. Intermaris vroeg bewoners naar de wensen en ideeën voor de plint. Het idee is om de flat toekomstbestendig te maken en hierbij kijkt Intermaris naar de mogelijkheden om de plint anders in te vullen.