Samen met de bewoners werken de gemeente Purmerend en woningcorporatie Intermaris de komende jaren aan een nieuw Wheermolen-oost. We willen woningen renoveren, nieuwe woningen bouwen en het groen en de straten aanpakken. Zo maken we samen de wijk gezond, gemengd en nóg gezelliger.

Gemeenteraad stelt ontwikkelvisie vast

Onlangs stemde de gemeenteraad in met de ontwikkelvisie Wheermolen-Oost. Dat betekent dat we aan de slag kunnen met het renoveren en verduurzamen van flats, het bouwen van nieuwe woningen en het aanpakken van straten en groen. Samen met de bewoners in de wijk werken we de komende 10 jaar aan een nieuw Wheermolen-Oost.

B&W akkoord met ontwikkelvisie

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met de ontwikkelvisie. Van de visie is een samenvatting gemaakt. Op 24 september bespreekt de gemeenteraad het plan. Eind september buigt ook de Raad van Commissarissen van Intermaris zich over het stuk.

Lukt afspelen in dit venster niet? Open dan hier in een apart venster.