Banner Banner

Tijdlijn - sloop-nieuwbouw Gouwzeestraat

2025

najaar

Oplevering van de nieuwe appartementen

 

2024

Najaar

We starten met de (nieuw)bouw.

 

Medio

Start sloop van de (48) appartementen.

 

2023

Najaar

We maken het schetsontwerp en bespreken dit met bewoners. Ook starten we met de aanbestedingsprocedure. Daarna presenteren we het definitieve ontwerp en starten met het aanvragen van de nodige vergunningen en wijzigingen aan het bestemmingsplan.

 

juli

Aan de hand van opmerkingen van omwonenden hebben we het ontwerp ‘bouwenvelop’ aangepast. De belangrijkste wijzigingen leest u in het nieuwsbericht met de update.

 

2022

Oktober

De Stuurgroep Wheermolen-Oost heeft het ontwerp voor 'de bouwenvelop' vastgesteld. We stuurden eind oktober een nieuwsbrief naar bewoners om ze te informeren over de stand van zaken. Ook deelden we het ontwerp. Tot 1 december kunnen bewoners nog reageren op de plannen.

 

September

27 september hielden we een inloopbijeenkomst over de nieuwbouwplannen voor de lage flats aan de Gouwzeestraat en Henri Dunantstraat. We presenteerden de ‘bouwenvelop’.

 

Juni

Eind juni presenteerden we het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het gebied Gouwzeestraat, Dr. Albert Schweitzerlaan, Vrouwenzandstraat en de straten daartussen. Ook informeerden we omwonenden over de start uitvoering vervangen van de riolering.

 

Mei

30 mei presenteerden we de stedenbouwkundige schets deelgebied Gouwzeestraat en Henri Dunantstraat. Omwonenden konden meedenken over de hoogte van de nieuwe gebouwen, de uitstraling en waar ze komen te staan. En hoe de buitenruimte eruit kan komen te zien.

 

April en mei

Terugkoppelen ideeën, vragen, opmerkingen uit de buurt via nieuwsbrief en website. 

 

Maart

Bewoners van Gouwzeestraat en Henri Dunantstraat en omgeving hebben een nieuwsbrief ontvangen met informatie over de nieuwbouw Gouwzeestraat en Henri Dunantstraat en over het vervangen van de riolering en de herinrichting van de straten. 
We organiseerden een inloop spreekuur en 'bakkies in de buurt' voor omwonenden om  mee te denken over de plannen. We hielden een enquête, de uitslagen daarvan zijn bekend.

 

2021

April

Ruim 82% van de bewoners heeft het sociaal plan goedgekeurd. Dit betekent dat zij vanaf nu voorrang krijgen bij het zoeken naar een andere woning. Wij gaan ervan uit dat het ongeveer anderhalf jaar duurt voordat iedereen is verhuisd. Bewoners die hierbij hulp nodig hebben, worden extra ondersteund.

 

Maart

Met alle bewoners wordt contact gezocht voor een gesprek met de bewonersbegeleider van Intermaris. Er zijn veel vragen beantwoord over het sociaal plan. Daarbij vragen we actief of bewoners extra ondersteuning nodig hebben.

 

Februari

Bewoners ontvangen het basis sociaal plan sloop. Hierin staan alle regels over het proces. Bijvoorbeeld over het verhuizen naar een andere woning, het terugkeren naar een nieuwbouwwoning, de vergoedingen en extra hulp. Daarnaast gaat het over veilig en prettig blijven wonen in een buurt waar gesloopt wordt. Heeft u vragen? Kijk dan eens bij onze veel gestelde vragen.