Banner Banner

Ontwikkeling omgeving Gouwzeestraat en Henri Dunantstraat

Aangemaakt op: vrijdag, 28 Oktober 2022

Waar gaat het plan ook al weer om?

In de buurt van de Gouwzeestraat en Henri Dunantstraat gaan we het riool vervangen en richten we de straten opnieuw in. De lage flats gaan we slopen. Hier komen nieuwe woongebouwen voor terug. In totaal bouwen we verdeeld over deze twee locaties ongeveer 135 appartementen terug. Dit zijn nu 96 appartementen. Dat betekent dat we meer woningen bouwen dan er nu zijn. Ook zijn we de hoge flat aan de Gouwzeestraat aan het renoveren en gaan de garages op de begane grond verdwijnen. We zijn aan het onderzoeken wat daar mogelijk is om meer levendigheid toe te voegen.

Bewoners kijken mee naar de eerste plannen

September 2022 was er een inloopbijeenkomst over de nieuwbouwplannen voor de lage flats Gouwzeestraat en Henri Dunantstraat. Zo’n 40 omwonenden hebben tijdens deze avond de plannen bekeken. Het ging met name om het bouwvolume. Dus hoe hoog, hoe lang en hoe breed de gebouwen worden. En waar ze precies komen te staan. Ook de plannen voor de openbare ruimte rond te flats waren te zien op een plattegrond.

 

Bouwvolume (woonlagen, breedte en lengte)

Afbeelding waar de nieuwe lage flats komen te staan

De twee lange gebouwen die er nu staan vervangen we door vier nieuwe gebouwen. Een deel van de gebouwen krijgt hetzelfde aantal bouwlagen als nu. Dat zijn er 4. De hogere delen aan de Henri Dunantstraat krijgen 5 bouwlagen. Die aan de Gouwzeestraat krijgen 6 bouwlagen. Er komen ongeveer 135 twee- en drie-kamerwoningen terug (sociale huur). Dat zijn er nu 96.

 

Plattegrond

Decoratief

Het deel van de Gouwzeestraat dat voor de Henri Dunant flat langs loopt wordt een groene zone. De Gouwzeestraat wordt doodlopend. Fietsers en hulpdiensten kunnen wel doorrijden. We hebben veel aandacht voor groen. Ook komen er parkeerplaatsen bij aan de kant van de Henri Dunantstraat en tussen de nieuwe gebouwen. En tussen de gebouwen komt een opening. Zowel vanaf de Gouwzeestraat richting dijk, als vanaf de Henri Dunantstraat richting Roggebotstraat.

Reacties op de plannen

We hebben tijdens de avond verschillende geluiden gehoord. Sommige bewoners zijn positief over de nieuwbouwplannen, anderen niet. Het gaat dan met name om de plek van de hogere gebouwen. Ook was er discussie over de verkeersstromen en het parkeren. Bewoners hebben zorgen over het aantal parkeerplaatsen en of er nog wel voldoende plek is in de buurt van de eigen woning. En hoe dat moet met de bereikbaarheid als we gaan slopen. Daarnaast gaan er garages verdwijnen. Komen daar nog alternatieven voor terug?

 

En tot slot hadden bewoners interesse in de manier waarop de verbinding met de dijk past in het plan. De meest gehoorde reacties nemen we hieronder met u door.
 

33 extra parkeerplaatsen

Bewoners hebben zorgen over het aantal parkeerplaatsen. Het gevoel overheerst dat er nu al te weinig parkeerplaatsen zijn. En dat het tekort groter wordt als er meer woningen bij komen. Parkeeronderzoek laat zien dat er in de buurt voldoende ruimte is om te parkeren. Bovendien past het aantal parkeerplaatsen binnen de gemeentelijke norm. In het nieuwe plan komen er veel parkeerplaatsen bij in de Henri Dunantstraat. Daarnaast proberen we in de omgeving van de Gouwzeestraat het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Dat neemt niet weg dat niet iedereen altijd in de directe omgeving van de woning kan parkeren. En dat kunnen we niet oplossen.

Parkeerplaatsen in de nieuwe situatie

Afsluiten Gouwzeestraat

Niet iedereen is positief over het afsluiten van de Gouwzeestraat richting de Dr. Albert Schweitzerlaan. De straat wordt hier doodlopend. Bewoners hebben zorgen over de hulpdiensten en vinden het vervelend dat ze moeten omrijden via de Vrouwenzandstraat. Bewoners in de andere straten in de buurt zijn bang dat het drukker wordt in de straat.Er komt een calamiteiten verbinding tussen de Gouwzeestraat en de Henri Dunantstraat. Deze verbinding is alleen toegankelijk voor de hulpdiensten en is afgesloten met uitneembare paaltjes. Motorvoertuigen gaan via de Vrouwenzandstraat de wijk weer uit. Dat betekent maximaal 500 meter omrijden.
 

Fietsers en voetgangers kunnen de bestaande verbindingen blijven gebruiken. We verwachten dat het daardoor aan het begin van de Gouwzeestraat, bij de Vrouwenzandstraat, iets drukker wordt. Maar alle straten in deze buurt zijn geschikt voor iets meer verkeer. Om de druk zoveel mogelijk te spreiden kijken we naar de mogelijkheid om eenrichtingverkeer in te stellen in enkele straten achter de Gouwzeestraat. Daarmee kunnen we de verkeersstromen beter sturen.
 

Deze ideeën presenteren we in het nieuwe plan voor de herinrichting van de straten en het vervangen van het riool. Dit plan verwachten we eind dit jaar klaar te hebben.
 

Bereikbaarheid tijdens sloop

Ook hebben bewoners aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van de woningen rond de flats tijdens de sloop van de flat. Bij het voorbereiden van de sloop hoort ook het maken van een beheerplan. Daarin regelen we de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de buurt tijdens de sloop en de nieuwbouw.
 

Voor de garages die verdwijnen komen geen nieuwe terug. We willen de begane grond van de nieuwbouw levendig maken met ook woningen op de begane grond. Huurders van garages krijgen een opzegbrief en kunnen tegen die tijd op zoek naar een andere garage.
 

Nieuwbouw

De twee lange woongebouwen die aan de Gouwzeestraat en de Henri Dunantstraat staan, vervangen we door vier nieuwe gebouwen. Een deel van de gebouwen is net zo hoog als nu, dus vier bouwlagen. Ieder gebouw krijgt ook een hoger deel. Bewoners die tegenover het deel wonen dat hetzelfde aantal lagen houdt zijn positief. Voor hen verandert er niet zoveel. De bewoners die op de hogere delen kijken zijn over het algemeen minder positief. 

 

Zij hebben zorgen over hun uitzicht, schaduw en privacy. We hebben samen met de stedenbouwkundigen nogmaals zorgvuldig gekeken naar de verschillende opties. Het blijkt dat de gepresenteerde opzet de beste optie is.

 

De hogere delen sluiten aan op de hoge flats en grenzen aan grotere openbare ruimten. De schaduwwerking in de omliggende tuinen neemt beperkt toe in de maanden waarin de zon laag staat. Daarnaast laten zonnestudies zien dat omwonenden in de zomermaanden nog steeds kunnen genieten van de zon en dat de hogere bebouwing hier geen belemmering vormt. Verder houden we met de uitwerking van de bebouwing rekening met het uitzicht en het gevoel van privacy. In het voorjaar van 2023 tonen we graag de eerste uitwerkingen aan u.


Verbinding met de dijk

Ook werd er een opmerking gemaakt over het verplaatsen van de fietsroute vanaf de Vrouwenzandstraat richting de Wheredijk naar de Henri Dunantstraat. De Vrouwenzandstraat is onderdeel van een regionaal netwerk vanuit Vervoerregio Amsterdam. De straat behoort tot het primaire fietsnetwerk binnen de gemeente Purmerend. De route loopt vanaf station Overwhere richting Edam en Volendam.

 

Scholieren van verschillende middelbare scholen maken veel gebruik van deze route. Daarom willen we op termijn van de Vrouwenzandstraat een fietsstraat maken. Op een fietsstraat is de auto te gast. Door de aangepaste inrichting wordt het een stuk veiliger voor de fietser. De Henri Dunantstraat ligt niet op een doorgaande fietsroute door stad en regio.
 

De volgende stap

De huidige flats horen bij elkaar. Daarom maken we tegelijkertijd plannen voor de beide flats. Maar we gaan ze niet op hetzelfde moment slopen. Wel maken we één schetsontwerp voor beide gebouwen. Dat is onze volgende stap.

 

Daarin laten we bijvoorbeeld zien welke kleur de gebouwen krijgen en waar de balkons en galerijen komen. En hoe deze eruit komen te zien. Dit verwachten we in het voorjaar van 2023 te kunnen presenteren. De meest actuele planning houden we bij in de tijdlijn voor de Gouwzeestraat en in de tijdlijn voor de Henri Dunantstraat.

 

 

Wilt u iets vragen of reageren? 

Dat kan hieronder of in het Infopunt. Of stuur een e-mail. Reageren kan nog tot 1 december 2022.

 

Aanpassingen plan voor woongebouwen

We hebben een aantal aanpassingen gedaan in de eerder gepresenteerde plannen.

 

1) Nieuwe gebouwen aan de Henri Dunantstraat schuiven op richting dijk

We verplaatsen het gebouw ongeveer 8 meter naar de Wheredijk. Zo schuift het breedste gedeelte van het gebouw meer richting openbaar groen. 
We houden rekening met de privacy van de omwonenden. Er komt daarom in dit deel van het gebouw zo min mogelijk buitenruimte, zoals balkons, aan de kant van de Roggebotstraat. 
Het andere nieuwe gebouw aan de Henri Dunantstraat schuift ook op richting dijk.

We zijn nog aan het onderzoeken of we de lage delen iets meer verschuiven richting de Henri Dunantstraat.


 

2) Ruimte tussen nieuwe gebouwen Henri Dunantstraat kleiner

Tussen de gebouwen is ruimte voor parkeren en groen. Deze ruimte wordt iets smaller. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. Zo behouden we aan de andere kant van het gebouw juist meer groen.


 

3) Doorsteek voor auto’s van Gouwzeestraat naar Henri Dunantstraat

In het nieuwe plan komt een doorsteek van de Gouwzeestraat naar de Henri Dunantstraat. De doorsteek is geschikt voor alle verkeer, maar de weg is wel wat smaller. Er kan minder hard worden gereden.

Tekening van de aangepaste plannen voor de H. Dunant- en Gouwzeestraat