Banner Banner

Omgevingsvergunning Gouwzeestraat afgegeven

Aangemaakt op: dinsdag, 18 Juni 2024

De gemeente en Intermaris werken aan de sloop van de flat aan de Gouwzeestraat 6 t/m 100 en aan een bouwplan voor nieuwe appartementen op deze plek. In april heeft de gemeenteraad ingestemd om voor dit bouwplan af te wijken van de regels uit het omgevingsplan  (wat tot vorig jaar bestemmingsplan heette).

 

Op 18 juni is de omgevingsvergunning  door de gemeente verleend om voor dit bouwplan van het omgevingsplan te mogen afwijken [1]. Deze vergunning wordt op 20 juni gepubliceerd (zoek op Gouwzeestraat 6). Hier vindt u alle informatie over het bouwplan, de vergunning en hoe u bezwaar kunt maken. Dat kan tot en met 1 augustus 2024. 

 

Komend najaar volgt nog een technische beoordeling en wordt het technische deel van de omgevingsvergunning (wat vroeger bouwvergunning heette) voor dit bouwplan verleend.

 

[1] De juridische term voor deze vergunning is: een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) voor het ruimtelijk deel van de bouwactiviteit.