Banner Banner

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we antwoord op veelgestelde vragen. Heeft u na het lezen nog steeds vragen? Neem dan contact met ons op.

Als ik moet verhuizen vanwege sloop, wanneer moet ik dan verhuizen en waar kan ik naartoe?

Als meer dan 70% van de bewoners van de woningen akkoord gaat met het sociaal plan sloop, stellen wij de datum vast voor stadsvernieuwingsurgentie. Vanaf dat moment kunt u met voorrang verhuizen naar een andere huurwoning in Purmerend. U krijgt ook voorrang als u wilt terugkeren naar de nieuwbouw in Wheermolen-Oost. De mogelijkheden bespreken wij tijdens een persoonlijk gesprek.

 

Blijven de eerder gemaakte plannen en ontwerp inzake de riolering bestaan?

In het gebied tussen de Hannie Schaftstraat en de Vrouwenzandstraat gaan we de oude riolering vervangen en richten we alle straten opnieuw in. Dat willen we in 2022 en 2023 gaan doen. Het plan wat hier in 2016 en 2017 voor gemaakt was, gebruiken we als uitgangspunt. Maar we kijken wel of het plan nog aangepast moet worden om het klimaatbestendig te maken. Ook willen we in overleg met de bewoners bekijken of we sport- en speeltoestellen toe kunnen voegen, bijvoorbeeld in de Albert Schweitzerlaan. We werken nu aan een nieuw voorstel. In 2021 bespreken we deze aanpassingen met de bewoners.

 

Kan ik meepraten/denken?

Bij renovatie: ongeveer een  jaar voor de start van de renovatie vragen wij bewoners van het gebouw om mee te praten over het sociaal plan. Uiteraard kijken we naar de aanpak van de andere flats aan de Ringvaart die al gerenoveerd zijn. Het zijn bijna dezelfde gebouwen. We nemen mee wat we geleerd hebben van die renovaties. Op een later moment gaan we met elkaar kijken hoe we de onderste laag van de flat anders inrichten.

Bij nieuwbouw en openbaar gebied: het duurt nog even voordat we de gesprekken over de nieuwe woningen en inrichting van de omgeving gaan organiseren. Ook hiervoor vragen wij buurtbewoners en mogelijke toekomstige bewoners om mee te denken. Er is ook een klankbordgroep gestart die meepraat en meedenkt met Intermaris en de gemeente

Als u mee wilt praten, denken of meer informatie wenst over de klankbordgroep kunt u zich aanmelden.

 

Waar gaan bewoners naartoe van de flats die worden gesloopt?

Als een flat wordt gesloopt, dan mogen de bewoners verhuizen naar een nieuw huis. We willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen in de wijk kunnen blijven wonen.

 

Wanneer gaan de werkzaamheden beginnen?

We hebben een planning gemaakt voor het opknappen en vervangen van woningen. De eerste huizen zijn in 2021 opgeknapt. Dat zijn de flats aan de Rudolf Garrelsstraat. We werken nu nog aan een planning voor het vervangen van het riool, het opknappen van het groen en het park en het opnieuw inrichten van straten.

 

Wat gebeurt er met mijn garage en krijg ik vervangende ruimte?

De huurcontracten van de garages aan de R. Garrelsstraat zijn door Intermaris opgezegd. Op de Rudolf Garrelsstraat bouwt Intermaris nieuwe woningen. De mogelijkheden voor de garageboxen in de andere flats worden nog onderzocht. Intermaris zegt de huurovereenkomsten ruim van tevoren schriftelijk op. U zoekt zelf voor vervangende ruimte als u dit wenst. Informeer voor mogelijkheden bij Intermaris.

 

Wat gebeurt er met woningen die leegkomen/worden opgezegd?

Bij renovatie: woningen die tijdens of vlak voor een renovatie door de huurder worden opgezegd, verhuren wij totdat de werkzaamheden zijn afgerond niet. Na de renovatie bieden wij deze weer aan voor verhuur.

 

Bij sloop: woningen die opgezegd worden, draagt Intermaris over aan Gapph vastgoedbeheer. Gapph verhuurt de woningen tijdelijk totdat de woningen gesloopt worden.

 

Wordt er nog onderhoud aan onze woningen uitgevoerd?

Bij sloop: het noodzakelijk onderhoud voert Intermaris nog uit. Alle reparatieverzoeken kunnen doorgegeven worden via Mijn Intermaris, e-mail of telefonisch. Vanaf twee maanden voordat de woningen gesloopt worden, voert Intermaris alleen noodreparaties uit.

 

Bij renovatie: als een huurder vóór of tijdens de renovatiewerkzaamheden een reparatieverzoek heeft, voert Intermaris deze uit volgens het reguliere reparatieonderhoud. Als het reparatieverzoek onderdeel vormt van de renovatiewerkzaamheden, bekijkt Intermaris in overleg met de huurder wat noodzakelijk is om het reparatieverzoek (tijdelijk) te verhelpen. Ook reparatieverzoeken die onder het onderhoudsabonnement vallen, worden op deze manier behandeld. Vanaf het moment dat de renovatiedatum is vastgesteld, voert Intermaris geen ingrijpende woningverbeteringen meer uit. Een uitzondering kan worden gemaakt als de verbetering medisch noodzakelijk is en er geen alternatief beschikbaar is.