Banner Banner

Ontwerp inrichting straten tussen de Dr. A. Schweitzerlaan, de Vrouwenzandstraat en de Gouwzeestraat

Gemeente Purmerend vervangt het riool in de straten tussen de Dr. A. Schweitzerlaan, de Vrouwenzandstraat en de Gouwzeestraat, omdat deze aan vernieuwing toe is. Hiervoor moet de hele straat open. Daarna richten we de straat opnieuw in. Dat de straat open moet, geeft ons de kans om de inrichting aan te passen aan de wensen en eisen van deze tijd.

Op 29 juni presenteerden we het voorlopig ontwerp van herinrichting van de straten tussen de Dr. A. Schweitzerlaan, de Vrouwenzandstraat en de Gouwzeestraat aan u. Daarop hebben we een aantal reacties gehad. Waar dat kon hebben we het ontwerp aangepast, zodat het beter aansluit op uw wensen. Ook hebben we de lengte van de parkeervakken aangepast aan de nieuwe richtlijnen. Een lijst met alle gestelde vragen en de antwoorden hierop vindt u hier.

 

Aanpassingen door klimaatverandering en rekening houden met de natuur

Dit gebied is gevoelig voor wateroverlast. Om ervoor te zorgen dat de straten tijdens hevige regenbuien bereikbaar blijven, moeten we maatregelen nemen. Daarnaast verwachten we dat veel straten te maken krijgen met overlast die wordt ervaren tijdens periodes van extreme hitte. Met deze twee zaken houden we rekening in het ontwerp. Dit doen we bijvoorbeeld door grondverbetering, opslag van water onder de weg en in het groen en het planten van extra bomen, zodat er schaduw is. We willen zo veel mogelijk van de gezonde volwassen bomen laten staan. Toch kan het voorkomen dat we moeten kappen. Op sommige plekken waar nu bomen staan, moeten we graven om het riool te kunnen vervangen . In de nieuwe groenstroken planten we verschillende bomen terug: dit is beter voor de natuur en voorkomt uitbraken van boomziektes. Nieuwe bomen planten we met voldoende ruimte om te groeien. In smalle straten kunnen we daardoor geen of minder bomen planten. We bieden alle bewoners een gratis boom aan voor in de voortuin! Zo zorgen we ervoor dat de smalle straten ook mooi groen worden.

 

Parkeerplaatsen in de nieuwe inrichting

In 2019, net voor de Covid-19 pandemie, hebben we parkeeronderzoek laten doen. We hebben gekeken hoeveel auto’s geparkeerd staan en hoeveel plekken er beschikbaar zijn in heel Wheermolen-Oost. Aan de hand van dit parkeeronderzoek is gekeken hoeveel parkeerplaatsen er eventueel bij moeten komen of weg kunnen. In het deelgebied Gouwzeestraat is voornamelijk een parkeertekort gemeten. Totaal gezien voor deze buurt handhaven we de bestaande aantallen parkeerplaatsen óf breiden we uit met vier parkeerplaatsen óf vervallen er zes parkeerplaatsen. Dit is afhankelijk van de keuzes van de bewoners van de Zuiderzeestraat en de Kadoelenstraat. Op plekken waar extra woningen komen, breiden we het aantal parkeerplaatsen uit op basis van de parkeernorm.

 

Openbare verlichting

De openbare verlichting vervangen we door LED-verlichting.

 

Openbare ruimte rond de lage flats Gouwzeestraat en de Henri Dunantstraat

De openbare ruimte rond de lage flats Gouwzeestraat en de Henri Dunantstraat valt buiten dit ontwerp. De definitieve inrichting wordt meegenomen in de plannen voor de nieuwbouw van de appartementen.

 

Dr. Albert Schweitzerlaan 101 – 175

De bomen aan de westzijde gaan weg. De bomen hebben te weinig ruimte om te groeien. Daardoor zijn ze vaak niet gezond. De brede stoep aan deze kant maken we smaller. Hierdoor is er ruimte voor een strook met daarin struiken en bomen. Er komen bomen op de erfgrens van 101, 103/105, 107/109, 111/113, 117/119, 121/123, 125/127, 129/131, 133/135, 137/139, 141/143, 145/147, 149/151, 153/155, 157/159, 161 en 171/ 173.Voor de huisnummers 115, 163, 167 en 175 komt een boom. Naast deze rij bomen komt langsparkeren. Daarna de rijbaan en dan weer een strook langsparkeren. Op de parkeerplaatsen komen opstelplaatsen voor de rolcontainers. Deze komen aan de overkant van de Dr. A. Schweitzerlaan 109-115, 139-145 en 157-159. De brede groenstrook aan de oostzijde blijft behouden. De bestaande bomen in deze groenstrook blijven ook gehandhaafd. Alleen tegenover huisnummer 121 kappen we een kleine boom. Daarnaast planten we ook nieuwe bomen aan in de groenstrook. Er komen nieuwe bomen op de volgende plekken: 

 

 • • Een boom in de brede grasstrook tegenover nummer 163; 
 • • Een boom in de brede grasstrook tegenover nummer 165/167; 
 • • Een boom in de brede grasstrook tegenover nummer 169; 
 • • Een boom in de brede grasstrook tegenover nummer 175.

Daarna komt weer de stoep. Ook deze wordt smaller. 

 

De vier groene hofjes Roggebotstraat richten we later in. We organiseren voor de direct omwonenden workshops om de ideeën van de bewoners hierover op te halen. Op basis van die ideeën maken wij een ontwerp. 

 

In de straat komen vier plateaus ter hoogte van nummer 117, 131/135, 147 en 161 om de snelheid uit het verkeer te halen. Hier kunnen voetgangers gelijkvloers oversteken. Daarnaast komt een plateau bij de aansluiting op de Vrouwenzandstraat. De middengeleider voor huisnummer 101 verdwijnt. De bomen die hier staan, kappen we.

 

Gouwzeestraat 1 - 23

De openbare ruimte rond de lage flats Gouwzeestraat en de Henri Dunantstraat valt buiten dit ontwerp. De definitieve inrichting wordt meegenomen in de plannen voor de nieuwbouw van de appartementen. 

 

Gouwzeestraat 25 – 47 / 6 – 372

De bomen in de verharding aan de zijde van de eengezinswoningen worden verwijderd. Het straatprofiel is opgebouwd uit een stoep van 1.80 m, rij haaks parkeren aan de kant van de eengezinswoningen, de rijbaan en een rij haaks parkeren voor de hoge flat D’Blauwe Gouwe. Het terrein voor de D’Blauwe Gouwe valt buiten dit ontwerp. De definitieve inrichting ontwerpen we als de invulling van de begane grond van D’Blauwe Gouwe bekend is.

De bomen voor D’Blauwe willen we zoveel mogelijk behouden. Op de tekening staan enkele te kappen bomen. Deze bomen zien er minder gezond uit. Deze bomen gaan we nog beter onderzoeken op gezondheid en veiligheid. Als de bomen een redelijke tot goede levensverwachting hebben, dan laten we ze staan. Zo niet, dan worden ze gekapt.

Op de kruising Gouwzeestraat/ Zuiderzeestraat komt een plateau om de snelheid van het verkeer te remmen. Naast dit plateau komt aan de zijde van D’Blauwe Gouwe een groot groen vak met twee nieuwe bomen. In de Gouwzeestraat komen aan de kant van de eengezinswoningen groenvakken met een nieuwe boom bij:

 

 • • de hoeken bij de plateaus;
 • • op de erfgrens 29/31;
 • • op de erfgrens 39/41;

 

Er komt een plateau bij de aansluiting met de Vrouwenzandstraat. Aan beide zijdes van dit plateau komt een groenvak met een nieuwe boom. Bij de ingangen van D’Blauwe Gouwe trekken we het voetpad door naar de rijbaan. Hier komen ook de ondergrondse containers.

 

Kadoelenstraat en Zuiderzeestraat

De bewoners van de Kadoelenstraat en de Zuiderzeestraat kunnen kiezen uit twee opties. Op basis van de reacties wordt de definitieve inrichting bepaald. Dit betekent dat de inrichting van de Kadoelenstraat en de Zuiderzeestraat afwijkend van elkaar kunnen zijn. In beide opties gaan de bestaande bomen in de verharding weg. De bomen hebben te weinig ruimte op te groeien. Daardoor zijn ze vaak niet gezond.

Optie 1:

De Kadoelenstraat en de Zuiderzeestraat maken we een eenrichtingsstraat. Hierdoor kan de rijbaan smaller worden en is er meer ruimte voor de voetpaden en groen. Aan de zijde van de woningen met de diepe voortuinen komen langsparkeervakken. Tegenover de garages komen haakse parkeervakken.

Er komen groenvakken op de volgende plaatsen:

 

 • • Naast de garage aan Kadoelenstraat 2A. Hier blijft de bestaande boom staan;
 • • Achter de haakse parkeervakken tegenover de garages Kadoelenstraat 2A-2G. Hier komen vier nieuwe bomen;
 • • Voor de Kadoelenstraat 5. Hier komt een nieuwe boom;
 • • Voor de erfgrens Kadoelenstraat 11/13. Hier komt een nieuwe boom;
 • • Naast de voortuin Roggebotstraat 34. Hier komt een nieuwe boom;
 • • Naast de garage Kadoelenstraat 20G. Hier komt een nieuwe boom;
 • • Naast de garage Zuiderzeestraat 2H. Hier komt aan beide zijdes van het voetpad een groenvak met daarin een nieuwe boom;
 • • Voor de Zuiderzeestraat 8. Hier komt een nieuwe boom;
 • • Voor de erfgrens Zuiderzeestraat 14/16. Hier komt een nieuwe boom;
 • • Naast de voortuin Roggebotstraat 48. Hier komt een nieuwe boom;
 • • Naast de garage Zuiderzeestraat 17G. Hier blijft een boom staan.

 

De opstelplaatsen voor de ondergrondse containers komen op de volgende plaatsen:

 

 • • Voor de Kadoelenstraat 18.

Er komt een drempel tussen de Kadoelenstraat 11/13 en 14/16 en tussen de Zuiderzeestraat 11/13 en 14/16.

 

Optie 2

De Kadoelenstraat en de Zuiderzeestraat zijn deels afgesloten van verkeer. In het midden van de straat van de huisnummer 1-15 en 4-18 komt er aan beide zijdes een brede stoep en in het midden een groot groenvak. De invulling van het groenvak ontwerpen we met de input van de omwonenden. Aan de zijde van de Roggebotstraat is een klein stukje doodlopende straat met aan de zijde van de garages een voetpad en aan de andere zijde langsparkeren. Naast de garages Kadoelenstraat 20G en Zuiderzeestraat 17 G komen groenvakken. In het groenvak naast de garage Kadoelenstraat komt een nieuwe boom. In het groenvak naast de garage Zuiderzeestraat 17G blijft de bestaande boom staan. In de Kadoelenstraat aan de zijde van de Gouwzeestraat komt een stuk doodlopende straat met aan de zijde van de garages een voetpad en aan de andere zijde haaks parkeren.

Er komen groenvakken op de volgende plaatsen:

 

 • • Naast de garage aan Kadoelenstraat 2A. Hier blijft de bestaande boom staan; 
 • • Achter de haakse parkeervakken tegenover de garages Kadoelenstraat 2A-2G. Hier komen vier nieuwe bomen;

 

In de Zuiderzeestraat aan de zijde van de Gouwzeestraat komt een stuk doodlopende straat met aan beide zijdes haaks parkeren.

De opstelplaatsen voor de ondergrondse containers komen op de volgende plaatsen:

 • • Op twee parkeervakken tegenover de garages Zuiderzeestraat 17f en 17G.

 

Roggebotstraat 4-18 (even), 1-49 (oneven)

De bomen in de verharding gaan weg. De bomen hebben te weinig ruimte om te groeien. Daardoor zijn ze vaak niet gezond. De Roggebotstraat 4-18 maken we een eenrichtingsstraat. Hierdoor kan de rijbaan smaller worden en is er meer ruimte voor de voetpaden en groen. Aan de zijde van de eengezinswoningen komt een doorlopend voetpad van 1,50 m breed en langsparkeervakken. Aan de andere zijde komen groenvakken en opstelplaatsen voor de rolcontainers. Tegenover de garages komen haakse parkeervakken.

Er komen groenvakken op de volgende plaatsen:

 

 • • Naast en achter de garages Roggebotstraat 9A-9E. Hier komen twee nieuwe bomen terug. De bestaande boom achter garage 9E blijft staan;
 • • Achter en naast de haakse parkeervakken die voor de Roggebotstraat 19-21 komen. Hier komen twee nieuwe bomen;
 • • Naast en achter de garages Roggebotstraat 31A-31E. Hier komt een nieuwe boom terug. De bestaande bomen achter de garages 31A en 31E blijven staan; 
 • • Achter en naast de haakse parkeervakken die voor de Roggebotstraat 47-49 komen. Hier komen twee nieuwe bomen; 
 • • Tussen de Roggebotstraat 35 en 23-29. Hier komen drie nieuwe bomen.

 

De opstelplaatsen voor de ondergrondse containers komen op de volgende plaatsen:

 

 • • Naast de zijkant van de tuin van Gouwzeestraat 11;
 • • Naast de zijkant van de tuin en de zijgevel van Roggebotstraat 21.

Er komt een drempel voor de Roggebotstraat 12.

 

Roggebotstraat 20-62 (even), 51-121G (oneven)

De bomen in de verharding gaan weg. De bomen hebben te weinig ruimte om te groeien. Daardoor zijn ze vaak niet gezond. Dit deel van de Roggebotstraat blijft tweerichtingsverkeer. Aan de even zijde komen langsparkeervakken. Er komen voetpaden aan beide zijdes van de weg van 1,50 m breed. 

Er komen groenvakken op de volgende plaatsen:

 

 • • Naast de garage Roggebotstraat 55G. Hier komt een nieuwe boom;
 • • Naast de garage Roggebotstraat 77G. Hier komt een nieuwe boom;
 • • Tegenover de garages aan de Roggebotstraat 77D/E;
 • • Tegenover de garage aan de Roggebotstraat 99C;
 • • Tegenover de garage aan de Roggebotstraat 99G;
 • • Naast de garage Roggebotstraat 99G. Hier komt een nieuwe boom;
 • • Naast de garage Roggebotstraat 121G. Hier komt een nieuwe boom.

 

Er komt een drempel voor de erfgrens van Roggebotstraat 26/28 en 36/38 en voor de Roggebotstraat 48. Er komt een plateau bij de aansluiting op de Vrouwenzandstraat.

 

Vrouwenzandstraat

De Vrouwenzandstraat richten we in als fietsstraat. Hier is de auto te gast. Langs de fietsstraat komen langsparkeervakken. Aan het eind van de Vrouwenzandstraat bij de dijk voor het basketbalveld en de visvereniging komen haakse parkeervakken. Bijna alle bestaande bomen in de Vrouwenzandstraat blijven staan. Alleen de twee bomen bij de inrit naar de Gouwzeestraat kappen we. Hier komen twee nieuwe bomen. De bestaande groenvakken aan de zijde van de eengezinswoningen blijven bestaan. Het voetpad wordt smaller. Deze wordt 1.80 m breed.

De openbare ruimte rond de lage flat Vrouwenzandstraat valt buiten dit ontwerp. De definitieve inrichting wordt meegenomen in de plannen voor de nieuwbouw van de appartementen.

Aan de overkant van de weg bij de Vrouwenzandstraat 30 komen de ondergrondse containers. De opstelplaats voor de rolcontainers komt tegenover de inrit naar de Roggebotstraat en aan de overkant van de weg tegenover de achtertuin van de Gouwzeestraat 47. Hier komen geen parkeerplaatsen.

 

Wat vindt u ervan?

Graag horen we uw reactie op dit ontwerp. U kunt uw mening of vragen doorgeven via omgevingsmanagement@purmerend.nl. U kunt reageren tot 12 februari 2023.