Banner Banner

Ontwerp inrichting Henri Dunantstraat, Dr. Albert Schweitzerlaan en Hannie Schaftstraat

Gemeente Purmerend vervangt het riool in een deel van de Henri Dunantstraat, Dr. Albert Schweitzerlaan en Hannie Schaftstraat, omdat deze aan vernieuwing toe is.

Hiervoor moet de hele straat open. Daarna richten we de straat opnieuw in. Dat de straat open moet, geeft ons de kans om de inrichting aan te passen aan de wensen en eisen van deze tijd. 

Op 7 september 2022 presenteerden we het voorlopig ontwerp en op 26 oktober 2022 het aangepaste ontwerp van herinrichting van de Henri Dunantstraat, de Dr. Albert Schweitzerlaan en de Hannie Schaftstraat aan u. Daarop hebben we heel veel reacties gehad. Waar dat kon hebben we het ontwerp aangepast, zodat het beter aansluit op uw wensen. Een lijst met alle gestelde vragen en de antwoorden hierop vindt u hier.

 

Vrijliggende fietspaden 

In het hele ontwerp komen vrijliggende fietspaden. Dit gaat om het gedeelte van de: 

  • •Henri Dunantstraat, tussen de Anne Franklaan en de Dr. Albert Schweitzerlaan. 
  • •Dr. Albert Schweitzerlaan, tussen de Henri Dunantstraat en de Hannie Schaftstraat. 
  • •Hannie Schaftstraat, tussen de Dr. Albert Schweitzerlaan en de Anne Franklaan. 

We hebben hiervoor gekozen vanuit verschillende redenen: 

  • •Hiermee voldoet de gemeente aan de landelijke afspraken over de inrichting van 50 km wegen. 
  • •Auto’s, bussen, vrachtwagens en brommers willen we gescheiden houden van fietsers, vanwege de veiligheid. 

Er ligt een basisschool met kinderopvang aan de Dr. A. Schweitzerlaan. Hierdoor fietsen er veel kinderen over deze route; 

  • •Er wonen steeds meer mensen in Purmerend. En we moedigen mensen aan om meer te gaan fietsen. Hierdoor verwachten we dat meer fietsers gebruik gaan maken van deze route. 
  • •Verschillende bewoners hebben aangegeven dat ze zich zorgen maken over de veiligheid van fietsers.

Aanpassingen door klimaatverandering en rekening houden met de natuur 

Dit gebied is gevoelig voor wateroverlast. Om ervoor te zorgen dat de straten tijdens hevige regenbuien bereikbaar blijven, moeten we maatregelen nemen. Daarnaast verwachten we dat veel straten te maken krijgen met overlast die wordt ervaren tijdens periodes van extreme hitte. 

Met deze twee zaken houden we rekening in het ontwerp. Dit doen we bijvoorbeeld door grondverbetering, opslag van water onder de weg en in het groen en het planten van extra bomen, zodat er schaduw is. We willen zo veel mogelijk van de gezonde volwassen bomen laten staan. 

Toch kan het voorkomen dat we moeten kappen. Op sommige plekken waar nu bomen staan, moeten we graven om het riool te kunnen vervangen . In de nieuwe groenstroken planten we verschillende bomen terug: dit is beter voor de natuur en voorkomt uitbraken van boomziektes. 

Nieuwe bomen planten we met voldoende ruimte om te groeien. In smalle straten kunnen we daardoor geen of minder bomen planten. We bieden alle bewoners een gratis boom aan voor in de voortuin! Zo zorgen we ervoor dat de smalle straten ook mooi groen worden.

Parkeerplaatsen in de nieuwe inrichting 

In 2019, net voor de Covid-19 pandemie, hebben we parkeeronderzoek laten doen. We hebben gekeken hoeveel auto’s geparkeerd staan en hoeveel plekken er beschikbaar zijn in heel Wheermolen-Oost. 

Aan de hand van dit parkeeronderzoek is gekeken hoeveel parkeerplaatsen er eventueel bij moeten komen of weg kunnen. Dit geeft een wisselend beeld. In de Henri Dunantstraat is bijvoorbeeld vastgesteld dat er meer parkeerplaatsen zijn dan nodig. In de Dr. A. Schweitzerlaan is er juist een tekort. 

Doordat auto’s steeds groter worden, maken we de parkeerplaatsen tegenwoordig groter. Waar het druk, is proberen wij meer parkeren te maken, waar het minder druk is kan er eventueel wat parkeren weg. Dit kan alleen als hier ruimte voor is. 

Dit heeft tot gevolg dat er: 

  • •In de Henri Dunantstraat 7 parkeerplaatsen bijkomen. 
  • •In de Dr. A. Schweitzerlaan 10 parkeerplaatsen minder komen. 
  • •In de Hannie Schaftstraat 9 parkeerplaatsen minder komen. In totaal zijn dat 12 parkeerplaatsen minder.

Openbare verlichting

De openbare verlichting vervangen we door LED-verlichting.

Henri Dunantstraat 6-32 (even) en 65-91 (oneven)

De bomen aan de oneven kant gaan weg. De bomen hebben te weinig ruimte om te groeien. Daardoor zijn ze vaak niet gezond. De brede stoep aan deze kant maken we smaller. Naast het voetpad komt het fietspad. Daarnaast komt langsparkeren. Tussen het langsparkeren en het fietspad komt een uitstapstrook. Deze maken we met grasbetontegels. Daarna de rijbaan van asfalt en dan weer een strook langsparkeren. Hiernaast komt een uitstapstrook van grasbetontegels en een fietsstrook. De brede groenstrook aan de even kant blijft behouden, maar wordt wel smaller. De bomen in de groenstrook kappen we. Door de werkzaamheden beschadigen de wortels. Hier planten we nieuwe bomen voor terug. Vervolgens komt er naast de groenstrook een voetpad. Voetgangers kunnen de rijweg oversteken ter hoogte van de Anne Franklaan 44 en 46, de Henri Dunantstraat 20 en 79 en de Dr. A. Schweitzerlaan 99 en 101. Er komen opstelplaatsen voor de rolcontainers voor de Anne Franklaan 46 en aan de weg tussen de Henri Dunantstraat 79 en 81.

Henri Dunantstraat 33-63 (oneven)

Ook in dit gedeelte vervangen we het riool. De inrichting van de openbare ruimte blijft in dit gedeelte in de basis hetzelfde als nu. Het enige wat verandert is dat de bus aan beide zijdes op de weg gaat stoppen om mensen in- en uit te laten stappen. Dit was al zo aan de zijde van de eengezinswoningen. Dit verander aan de zijde van de Anne Frankflat.

Dr. A. Schweitzerlaan 25-99 (oneven) en 32A-76 (even)

De bomen in de stoep aan de oneven kant van de laan, moeten we kappen. Dit heeft verschillende redenen: op die plek ligt het bestaand riool en kabels en leidingen, de kwaliteit van de bomen is slecht en we hebben ruimte nodig voor vrij liggende fietspaden. De brede stoep aan deze kant maken we smaller. Naast het voetpad komt het fietspad. Daarnaast komt langsparkeren. Tussen het langsparkeren en het fietspad komt een uitstapstrook. Deze maken we met grasbetontegels. Daarna de rijbaan van asfalt en dan weer een strook langsparkeren. Hiernaast komt een uitstapstrook van grasbetontegels en een fietsstrook. De brede groenstrook aan de even kant blijft behouden, maar wordt wel smaller. De dubbele rij bomen kappen we. Daarvoor in de plaats komt een enkele rij bomen. Als het mogelijk is, proberen we een aantal bomen te verplaatsen naar een andere plek. Vervolgens komt er naast de groenstrook een voetpad. Voetgangers kunnen de rijweg oversteken ter hoogte van de Dr. A. Schweitzerlaan 99, de Dr. A. Schweitzerlaan 68 en 93 en de Dr. A. Schweitzerlaan 25. Ter hoogte van de school (Dr. A. Schweitzerlaan 32A) komt een voetgangersoversteekplaats. De oversteekplaats maken we tweemaal zo breed. Ook buigen we hier de rijstroken iets af. De parkeerplaatsen bij de oversteekplaats verdwijnen vanaf de Dr. Albert Schweitzerlaan 51/34 tot 35 om het zicht te verbeteren. De schoolzone start ter hoogte van de Dr. Albert Schweitzerlaan 51/34 en stopt ter hoogte van de Dr. Albert Schweitzerlaan 25/27. Er komt een fietsoversteek tussen de Dr. A. Schweitzerlaan 47 en 49 om de Luitstraat te bereiken. De bushaltes van de halte Dr. Albert Schweitzerlaan komen voor de Dr. Albert Schweitzerlaan 83-89 (oneven) en de Dr. Albert Schweitzerlaan 68-76 (even). De bussen stoppen op de rijbaan om passagiers in- en uit te laten stappen. De bushalte Hannie Schaft komt in de Hannie Schaftstraat. Er komt een inrit voor de Dr. Albert Schweitzerlaan 99. Er komen opstelplaatsen voor de rolcontainers op de stoep voor de Dr. Albert Schweitzerlaan 45-51 (oneven) en op twee parkeerplaatsen voor de Dr. Albert Schweitzerlaan 67/69 (oneven). In de bochten naar de Henri Dunantstraat en de Hannie Schaftstraat komen blokken in de korte bocht om te zorgen dat de bussen de bocht niet afsnijden.

Hannie Schaftstraat 1-27 (oneven) en 4-66 (even)

De bomen aan de oneven kant gaan weg. De bomen hebben te weinig ruimte om te groeien. Daardoor zijn ze vaak niet gezond. De brede stoep aan deze kant maken we smaller. Naast het voetpad komt het fietspad. Daarnaast komt langsparkeren. Tussen het langsparkeren en het fietspad komt een uitstapstrook. Deze maken we met grasbetontegels. Daarna de rijbaan van asfalt en dan weer een strook langsparkeren. Hiernaast komt een uitstapstrook van grasbetontegels en een fietsstrook. De brede groenstrook aan de even kant blijft behouden, maar wordt wel smaller. De bestaande bomen, die gezond zijn, blijven staan. Daarnaast planten we een aantal nieuwe bomen. Vervolgens komt er naast de groenstrook een voetpad. Voetgangers kunnen de rijweg oversteken ter hoogte van de Hannie Schaftstraat 26/ naast de Anne Franklaan 2 en de Hannie Schaftstraat 66/ naast Dr. A. Schweitzerlaan 25.

De bushalte Hannie Schaft, die eerst in de Dr. Albert Schweitzerlaan was, komt in de Hannie Schaftstraat voor de huisnummers 4 tot en met 10. De andere bushalte blijft op de huidige plek naast de Anne Frankflat. De bussen stoppen op de rijbaan om passagiers in- en uit te laten stappen. Er komt een inrit voor de Anne Franklaan 2 en de Hannie Schaftstraat 27. Er komen opstelplaatsen voor de rolcontainers op de stoep naast de Dr. Albert Schweitzerlaan 25 en voor de Hannie Schaftstraat 2 en naast de inrit van de Anne Franklaan 2.