Banner Banner

Definitief ontwerp omgeving Henri Dunantstraat

Aangemaakt op: vrijdag, 03 Maart 2023

Op 26 oktober presenteerden we het ontwerp van de herinrichting van de Henri Dunantstraat, de Dr. Albert Schweitzerlaan en de Hannie Schaftstraat. We hebben een aantal zaken aangepast aan het vorige ontwerp en het definitieve ontwerp is nu in te zien in het Infopunt. 

 

Dit zijn de aanpassingen na het vorige ontwerp:
De bushalte bij de Dr. Albert Schweitzerlaan 85-91 komt terug op de bestaande plek. Hierdoor ontstaat een extra parkeerplaats;
We maken de middengeleider korter voor de basisschool. Hierdoor komen er twee extra parkeerplaatsen;
We verplaatsen de bushalte voor de Hannie Schaftstraat 20-34 naar de Hannie Schaftstraat 4-10. Hierdoor liggen de bushaltes tegenover elkaar. Ook is hier minder parkeerdruk.