Banner Banner

Hoe ziet Wheermolen-Oost er straks uit?

Wheermolen-Oost is een buurt waar de komende tien jaar veel verandert. We vernieuwen de hoge flats, slopen lage flats en bouwen ongeveer 1000 nieuwe woningen. We maken van het Dwarsgouwgebied een nieuw stadspark en richten straten en groen opnieuw in. Samen met inwoners van Wheermolen hebben we nagedacht hoe de nieuwbouw er straks uit moet zien. Dat heeft stedenbouwkundig Bureau Urhahn opgeschreven in een Beeldkwaliteitsplan.

EEN GEZELLIGE WIJK

Impressie van een gezellige wijk

We maken Wheermolen-Oost gezelliger. De nieuwe gebouwen zijn minder lang. Ze krijgen verschillende hoogtes en afwisselende vormen. Vanaf de straat of stoep zie je straks een keukenraam, voordeur of fietsenstalling. Alles wat je dagelijks nodig hebt is goed met de fiets of te voet te bereiken. Er komen verschillende plekken met bankjes of picknicktafels. Zo ontmoet je gemakkelijk andere mensen uit de buurt. Het groen en de straten zien er straks gezellig en verzorgd uit.

EEN GEZONDE WIJK

Er komen meer woningen bij in Wheermolen-Oost. Daarom zorgen we ervoor dat de ruimte tussen de gebouwen extra groen wordt. Dat maakt het fijn om buiten te zijn. En we zorgen er ook voor dat regenwater kan worden opgevangen en er genoeg schaduw is op warme dagen. Er komen verschillende plekken om te sporten of te spelen en een leuk rondje voor een blokje om. Zo krijg je vanzelf zin om te bewegen. Fietsers en voetgangers geven we meer plek op straat. We hebben speciale aandacht voor de kinderen in de wijk: er komen groene speelplekken en veilige routes naar school.

Impressie van een gezonde wijk

EEN GEMENGDE WIJK

Impressie van een gemengde wijk

In Wheermolen-Oost staan hoge flats naast eengezinswoningen en lage flats. Het verschil tussen hoog en laag is groot. Dat gaan we veranderen: de nieuwe gebouwen worden iets hoger dan de eengezinswoningen en op sommige plekken ook iets hoger dan de lage flats die er nu staan. Maar de nieuwbouw is duidelijk lager dan de hoge flats. Alleen in de buurt van het station komen nieuwe hoge gebouwen. We bouwen verschillende soorten appartementen: kleinere en grotere woningen, sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en koopwoningen. Ook gaan de gebouwen er allemaal een beetje anders uitzien. Dat zorgt voor afwisseling. Hoe we dat doen leest u onder het kopje ‘Gebouwen’.

BUITENRUIMTE

De buitenruimte is belangrijk voor de wijk. Je doet er van alles: fietsen, sporten, elkaar ontmoeten, een ommetje lopen, parkeren, spelen of afspreken met de kinderen in het park. Maar er moet ook groen zijn voor de dieren en insecten, bomen voor schaduw, en genoeg opvang van water als het hard regent. Daarom is er nagedacht over een goede verdeling van de buitenruimte.

Van het Dwarsgouwgebied maken we een mooi stadspark met ruimte om te sporten en spelen, te tuinieren of van de natuur te genieten. De toegang tot het park herken je meteen.

 

De dijk wordt een natuurlijke plaats waar dieren, insecten en planten leven. Je kunt er fijn wandelen en er komen plekken om aan het water te zitten. De woningen staan niet meer met hun achterkant naar het water. Aan alle kanten van de nieuwe gebouwen komen ramen of balkons. Tussen de gebouwen komt waar mogelijk een gemeenschappelijke tuin of terras. Zo zijn er geen onveilige hoekjes meer.

Beeld 1: Voorbeeldfoto van een waterspeelplaats voor kinderen Beeld 2: Voorbeeldfoto van een voetpad langs het water, omringd met groen Beeld 3: Voorbeeldfoto van een natuurlijke oever en een vlonder in het water

 

De Churchilllaan wordt een stadsstraat, met naast woningen ook winkels en voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een huisartsenpost, kinderdagverblijf of café.

Voorbeeldfoto van een stadsstraat met woningen boven winkels of voorzieningen. Voorbeeldfoto van een appartementencomplex boven een winkel. Voorbeeld van een gebouw met appartementen dat bestaat uit een deel met twee bouwlagen en een hoogteaccent van 8 bouwlagen

 

Door de wijk lopen groene straten, met veel ruimte voor voetgangers en fietsers, groene speelplekjes en voortuinen. Er komt een nieuwe brug over het water naar het Leeghwaterpark.

Beeld 1: Voorbeeldfoto van een natuurlijke speelplaats voor kinderen die bestaat uit keien in het water Beeld 2: Voorbeeldfoto van een breed vrijliggend fietspad Beeld 3: voorbeeldfoto van een brug voor voetgangers en fietsers over het water

 

Terrassen of tuinen bij de nieuwbouw krijgen een laag hek of lage groene haag, zo kijk je niet tegen hoge schuttingen aan. Een terras kan ook iets hoger liggen dan de straat. Dat geeft meer privacy in huis.

Beeld 1: Voorbeeldfoto van voortuinen die afgebakend zijn met lage groene hagen van ongeveer een halve meter hoog Beeld 2: Voorbeeldfoto van een woning met een verhoogd terras aan de straat

 

Bij de inrichting van straten en het groen houden we rekening met de natuur, warme dagen en hevige regenbuien. Zo komen er wateropvang, veel verschillende planten, natuurlijke oevers en bestrating die water doorlaat. Straten en parkeerplaatsen krijgen een lichte kleur. Dat is minder heet op warme dagen.

Beeld 1: voorbeeldfoto van verschillende planten  Beeld 2: Voorbeeldfoto van wateropvang in combinatie met groen Beeld 3: Voorbeeldfoto van een natuurlijke oever en een vlonder in het water

GEBOUWEN

Op plekken waar we nieuwe woningen bouwen, maken we niet één lang gebouw, maar we knippen de gebouwen juist op in kortere gebouwen. Je ziet wel dat ze bij elkaar horen doordat de gebouwen er ongeveer hetzelfde uitzien.


Beeld 1: voorbeeldfoto van twee gebouwen met appartementen die duidelijk bij elkaar horen. De onderkant van de gebouwen is wit en hebben hoge entrees. De bovenkanten zijn van rode baksteen en hebben veel ramen.  Beeld 2: voorbeeldfoto van drie kleinere woongebouwen, die bij elkaar lijken te horen. Ze zijn allemaal gemaakt van donkere baksteen.

 

In één gebouw komen verschillende soorten appartementen. Zo’n gebouw krijgt een laag gedeelte en een stukje dat wat hoger is.

Voorbeeld van een gebouw dat bestaat uit een lager gedeelte van vier woonlagen, met deel dat hoger is en uit zes bouwlagen bestaat.

 

Ook als de gevel verspringt, ziet een gebouw er wat speelser uit. Sommige stukken liggen wat verder van de straat dan andere.

Voorbeeldfoto van een gebouw van vijf verdiepingen waarvan de gevel verspringt. Op de begane grond zit een bedrijfje. Op de hoek van het gebouw ligt de gevel vanaf de tweede verdieping een stuk terug. Het appartement op de eerste verdieping heeft een dakterras. Daarboven hebben de appartementen inpandige balkons.

 

Woningen op de begane grond krijgen een eigen entree. Gezamenlijke entrees herken je meteen.

Beeld 1: Voorbeeldfoto van een woongebouw waarvan de woningen op de begane grond een eigen entree hebben De voordeur en ramen van de woningen liggen iets terug. Daardoor heeft de woning een eigen overdekt terras. Tussen de woningen staan plantenbakken met hoge struiken. Voor de woningen ligt een voetpad en grasveld.  Beeld 2: voorbeeldfoto van een woongebouw met een duidelijke gezamenlijke entree. De ingang is twee verdiepingen hoog en is geheel van glas met een houten deur.

 

Zoals u al kon lezen komen er zoveel mogelijk voordeuren, keukenramen, geveltuinen of terrassen aan de stoep.

Voorbeeldfoto van een gevel met voortuinen, veel ramen, een hoge glazen entree en een verhoogd terras.

 

Alle kanten van een gebouw zien eruit alsof ze de voorkant zijn, met bijvoorbeeld ramen, balkons en voordeuren aan elke kant. Ook op de hoeken komen woningen. Blinde muren zijn verleden tijd.

Voorbeeldfoto van een lichtgekleurd woongebouw met ook op de hoek ramen en Franse balkons

 

Ieder appartement krijgt een eigen buitenruimte. Soms maken we galerijen extra breed, zodat je daar ook lekker buiten kunt zitten.

Voorbeeldfoto van een flat met een diepe en brede galerij, zodat het de functie krijgt van inpandig balkon.

 

De uitstraling van de gebouwen past goed bij de wijk zoals die nu is. We gebruiken vooral baksteen in verschillende lichte kleuren. Op sommige plekken komt juist een groene gevel of bijvoorbeeld een gebouw van hout.

Beeld 1: Voorbeeldfoto van een gebouw van verschillende lichte kleuren baksteen Beeld 2: Detailfoto van een gebouw van baksteen in verschillende lichte kleuren Beeld 3: Voorbeeldfoto van een gevel bedekt met ramen en groene beplanting

 

Bij de nieuwbouw denken we aan het milieu en de natuur. Op de platte daken komen zonnepanelen of groen. In de gevels komen nestkasten voor vogels of vleermuizen en er komen ook groene gevels.

Beeld 1: Voorbeeldfoto van een plat dak, bedekt met sedem Beeld 2: Voorbeeldfoto van een gevel met nestkasten Beeld 3: Voorbeeldfoto van een gevel bedekt met ramen en groene beplanting

WAT DOET DE GEMEENTE MET HET BEELDKWALITEITSPLAN

Alle ontwerpers die een gebouw of bijvoorbeeld parkje in Wheermolen-Oost ontwerpen, krijgen van ons het Beeldkwaliteitsplan. Hierin staan regels waar ze zich aan moeten houden. Een speciaal team van de gemeente (het kwaliteitsteam) bekijkt of het ontwerp past binnen de regels van het Beeldkwaliteitsplan. We laten het ontwerp ook zien aan de mensen die direct rond de bouwlocatie wonen. Zij kunnen zeggen wat ze ervan vinden. De gemeente kijkt ook naar de reacties van de mensen uit de buurt en wat de ontwerper hier mee doet. Een ontwerper kan alleen afwijken van de regels als zijn ontwerp nog mooier of beter is dan wat in het Beeldkwaliteitsplan staat.


De gemeente gaat pas verder met het afgeven van een bouwvergunning als het kwaliteitsteam en daarna de welstandscommissie de plannen goedkeuren.