Banner Banner

Ontwerp inrichting Luitstraat, Spinetstraat, Lyrastraat, Schalmeistraat, Henri Dunantstraat en Citerstraat

Gemeente Purmerend vervangt het riool in de Luitstraat, Spinetstraat, Lyrastraat, Schalmeistraat, Henri Dunantstraat en Citerstraat, omdat deze aan vernieuwing toe is. Hiervoor moet de hele straat open. Daarna richten we de straat opnieuw in. Dat de straat open moet, geeft ons de kans om de inrichting aan te passen aan de wensen en eisen van deze tijd.
ontwerp als woonerf

Ontwerp als woonerf

ontwerp als 30 km zone

Ontwerp als 30 km zone

 

Kiezen uit twee ontwerpen

We hebben twee ontwerpen gemaakt waaruit de bewoners kunnen kiezen: een 30 km zone-variant en een woonerfvariant.

 

De verschillen tussen de twee varianten op één rijtje:

 

  

Bomen

 

Parkeerplaatsen

Onderverdeling straten:

30 km/uur

erf/15 km/uur

30 km/uur

erf/15 km/uur

A

Henri Dunantstraat

28

28

96

96

B

Citerstraat

7

7

42

43

C

Luitstraat

4

10

16

21

D

Spinetstraat

6

16

27

30

E

Lyrastraat

5

6

21

18

F

Schalmeistraat

5

5

21

18

  

55

72

223

226

Conclusie: 17 extra bomen in erf-variant en 3 extra parkeervakken in erf-variant 
 

 

Aanpassingen door klimaatverandering en rekening houden met de natuur 

Dit gebied is gevoelig voor wateroverlast. Om ervoor te zorgen dat de straten tijdens hevige regenbuien bereikbaar blijven, moeten we maatregelen nemen. Daarnaast verwachten we dat veel straten te maken krijgen met overlast die wordt ervaren tijdens periodes van extreme hitte. Met deze twee zaken houden we rekening in het ontwerp. Dit doen we bijvoorbeeld door grondverbetering, opslag van water onder de weg en in het groen en het planten van bomen, zodat er schaduw is. We willen zo veel mogelijk van de gezonde volwassen bomen laten staan. Toch kan het voorkomen dat we moeten kappen. Op sommige plekken waar nu bomen staan, moeten we graven om het riool te kunnen vervangen . In de nieuwe groenstroken planten we verschillende bomen terug: dit is beter voor de natuur en voorkomt uitbraken van boomziektes. Nieuwe bomen planten we met voldoende ruimte om te groeien. In smalle straten kunnen we daardoor geen of minder bomen planten. We bieden alle bewoners een gratis boom aan voor in de voortuin! Zo zorgen we ervoor dat de smalle straten ook mooi groen worden en dat er schaduw is.

 

Parkeerplaatsen in de nieuwe inrichting

We hebben we parkeeronderzoek laten doen. We hebben gekeken hoeveel auto’s geparkeerd staan en hoeveel plekken er beschikbaar zijn in heel Wheermolen-Oost. Aan de hand van dit parkeeronderzoek is gekeken hoeveel parkeerplaatsen er eventueel bij moeten komen of weg kunnen. In het deelgebied Spinetstraat zijn er net voldoende parkeerplaatsen. Aangezien er meer woningen komen bij de Henri Dunantstraat breiden we het aantal parkeerplaatsen uit.

 

Openbare verlichting

Alle verlichting vervangen we voor Ledverlichting. We ontwerpen zo dat er overal gelijkmatige verlichting is. De verlichtingssterkte wordt hoger dan nu en het licht lijkt ook witter, waardoor er een hogere sociale veiligheid is. Dit geeft alleen ook meer licht in huis.

 

Openbare ruimte rond de lage flats Citerstraat en Hannie Schaftstraat

De openbare ruimte rond de lage flats Citerstraat en de Hannie Schaftstraat valt buiten dit ontwerp. De definitieve inrichting wordt meegenomen in de plannen voor de nieuwbouw van de appartementen.

 

Openbare ruimte rond de hoge flat Citerstraat (D’Groene Citer)

Het ontwerp van dit gedeelte laten we later zien. De definitieve inrichting ontwerpen we als de invulling van de begane grond van D’Groene Citer bekend is.

 

Ontwerp 30 km/u-zone-variant

 

Citerstraat 5-39 (oneven)

De bomen in de verharding aan de zijde van de eengezinswoningen worden verwijderd. De bomen hebben te weinig ruimte om te groeien. Daardoor zijn ze vaak niet gezond. Aan de zijde van de eengezinswoningen komt een voetpad en komen er haakse parkeervakken.  
Voor de inrit van de Citerstraat 5 en de inrit naar de garages Henri Dunantstraat 50A t/m 50F komt een waterdoorlatende bestrating. Dit is een open bestrating met daartussen een klavermengsel.  
Op de kruising Schalmeistraat/ Citerstraat komt aan de kant van D’Groene Citer een opstelplaats voor rolcontainers. Bij de kruising Henri Dunantstraat/ Citerstraat aan de van de nieuwbouw komen drie ondergrondse containers.

Er komen groenvakken op de volgende plaatsen:  
• Voor de Citerstraat 11. Hier komt een nieuwe boom;  
• Aan weerszijden van de kruising met de Lyrastraat aan de kant van de eengezinswoningen. Hier komen twee nieuwe bomen;  
• Voor de Citerstraat 23. Hier komt een nieuwe boom;  
• Aan weerszijden van de kruising met de Schalmeistraat aan de kant van de eengezinswoningen. Hier komen twee nieuwe bomen;  
• Voor de Citerstraat 35. Hier komt een nieuwe boom;  
• Aan alle zijden van de T-splitsing met de Henri Dunantstraat. Hier komen drie nieuwe bomen.

 

Er komt een plateau bij de kruisingen met de Luitstraat, Lyrastraat, Schalmeistraat en de Henri Dunantstraat.

De lantaarnpalen komen op de volgende plekken:  
• In de groenvak op het kruispunt Lyrastraat/ Citerstraat aan de kant van de Citerstraat 15;  
• In het groenvak voor de Citerstraat 23;  
• In het groenvak voor de Citerstraat 35;  
• Naast de Henri Dunantstraat 50F tussen het haaks parkeren en de inrit naar de garages.

 

Henri Dunantstraat 34-48 (even)

De bomen in de verharding gaan weg. De bomen hebben te weinig ruimte om te groeien. Daardoor zijn ze vaak niet gezond. In de Henri Dunantstraat komt aan beide kanten een voetpad en komen er haakse parkeervakken. Voor de garages komt een waterdoorlatende bestrating. Dit is een open bestrating met daartussen een klavermengsel. De garages zijn bereikbaar via de Citerstraat. Naast de Dr. Albert Schweitzerlaan 76 aan de kant van de huidige speelplaats komt een opstelplaats voor rolcontainers. Bij de kruising Spinetstraat/ Henri Dunantstraat aan de kant van de nieuwbouw komen twee ondergrondse containers.

Er komen groenvakken op de volgende plaatsen:  
• Naast de woning aan de Dr. Albert Schweitzerlaan76. Naast de woning komt een nieuwe boom en naast de voortuin blijft een bestaande boom staan;  
• Naast de tuin van de Dr. Albert Schweitzerlaan 76 en naast de Spinetstraat 47. Hier blijven drie bestaande bomen staan en komt één nieuwe boom. De bestaande bomen staan naast de achtertuin van Dr. Albert Schweitzerlaan 76 en naast de woning aan de Spinetstraat 47. De nieuwe boom komt naast de achtertuin van de Spinetstraat 47;  
• Voor de Henri Dunantstraat 34, 36 en 38. Voor de Henri Dunantstraat 34 komt een nieuwe boom en tussen de Henri Dunantstraat 36 en 38 blijft een bestaande boom staan.  
• Voor de Henri Dunantstraat 40 tot en met 48. Tussen de Henri Dunantstraat 40 en 42 blijft een bestaande boom staan. Tussen de Henri Dunantstraat 42 en 44, voor de Henri Dunantstraat 46 en voor nummer 48 komen nieuwe bomen;  
• Voor de garages. Hier komen drie nieuwe bomen;  
• Rond de nieuwbouw Henri Dunantstraat komt groen. Dit richten we later met input van de bewoners in;  
• Op de kruising met de Spinetstraat aan de kant van de nieuwbouw. Hier komt een nieuwe boom;  
• Tussen de Henri Dunantstraat 42 en 44 aan de kant van de nieuwbouw. Hier komt een nieuwe boom.

 

Er komt een plateau bij de kruisingen Citerstraat/ Henri Dunantstraat en Spinetstraat/ Henri Dunantstraat.

De lantaarnpalen komen op de volgende plekken:  
• Naast de Dr. Albert Schweitzerlaan 76 in het voetpad tussen de twee groenvakken;  
• Naast de Spinetstraat 47 in het groenvak;  
• Tussen de Henri Dunantstraat 38 en 40 aan de kant van de woningen bij de rijbaan;  
• Voor de Henri Dunantstraat 48 aan de kant van de nieuwbouw bij de rijbaan.

 

Luitstraat

De bomen in de verharding gaan weg. De bomen hebben te weinig ruimte om te groeien. Daardoor zijn ze vaak niet gezond. De Luitstraat maken we een eenrichtingsstraat. De richting loopt van de Dr. Albert Schweitzerlaan naar de Citerstraat. Hierdoor kan de rijbaan smaller worden en is er meer ruimte voor de voetpaden en groen. Aan de zijde van de eengezinswoningen komt een voetpad en komen er langsparkeervakken. Aan de kant van het kindcentrum komt een voetpad en komen er opstelplaatsen voor de rolcontainers. De opstelplaatsen voor de rolcontainers komen op de volgende plaatsen:  
• Naast de Dr. Albert Schweitzerlaan 34;  
• Voor de Luitstraat 11-15.

 

Er komt een plateau bij de kruisingen met de Dr. Albert Schweitzerlaan, de Spinetstraat en de Citerstraat.

Er komen groenvakken op de volgende plaatsen:  
• Naast de Dr. Albert Schweitzerlaan 34;  
• Naast de Spinetstraat 1. Hier komt een nieuwe boom;  
• Voor de Luitstraat 1. Hier komt een nieuwe boom;  
• Voor de Luitstraat 15. Hier komt een nieuwe boom;  
• Naast de Citerstraat 5. Hier komt een nieuwe boom;

De lantaarnpalen komen op de volgende plekken:  
• In het groenvak naast de Dr. Albert Schweitzerlaan 34;  
• Tussen de Dr. Albert Schweitzerlaan 34 en de Spinetstraat 1 aan de kant van de school;  
• Op de kruising met de Spinetstraat aan de kant van de school;  
• Tussen de Luitstraat 7 en 9 aan de kant van de woningen;  
• Naast de Luitstraat 15 aan de kant van de school;  
• Naast de Citerstraat 5 achter het groenvak.

 

Lyrastraat

De bomen in de verharding gaan weg. De bomen hebben te weinig ruimte om te groeien. Daardoor zijn ze vaak niet gezond. In de Lyrastraat komt voor de eengezinswoningen een voetpad en komen er langsparkeervakken. Naast de Citerstraat 17 komen haakse parkeervakken. Voor de garages komt een waterdoorlatende bestrating. Dit is een open bestrating met daartussen een klavermengsel.

Er komen groenvakken op de volgende plaatsen:  
• Voor de Lyrastraat 2. Hier komt een nieuwe boom;  
• Voor de Lyrastraat 5. Hier komt een nieuwe boom;  
• Voor de Lyrastraat 10. Hier komt een nieuwe boom;  
• Voor de Lyrastraat 13. Hier komt een nieuwe boom;  
• Naast de Citerstraat 15. Hier blijft een bestaande boom staan.

 

Er komt een plateau bij de kruising Citerstraat/ Lyrastraat. In de Lyrastraat ter hoogte van de nummers 9 en 10 komt een verkeersdrempel.

De lantaarnpalen komen op de volgende plekken:  
• Op de kruising met de Spinetstraat aan de kant van Lyrastraat 1;  
• Tussen de Lyrastraat 8 en 10;  
• Naast de Lyrastraat 15;  
• Voor het groenvak naast de Citerstraat 15.

 

Schalmeistraat

De bomen in de verharding gaan weg. De bomen hebben te weinig ruimte om te groeien. Daardoor zijn ze vaak niet gezond. In de Schalmeistraat komt voor de eengezinswoningen een voetpad en komen er langsparkeervakken. Naast de Citerstraat 29 komen haakse parkeervakken. Voor de garages komt een waterdoorlatende bestrating. Dit is een open bestrating met daartussen een klavermengsel.

Er komen groenvakken op de volgende plaatsen:  
• Voor de Schalmeistraat 1. Hier komt een nieuwe boom;  
• Voor de Schalmeistraat 6. Hier komt een nieuwe boom;  
• Voor de Schalmeistraat 9. Hier komt een nieuwe boom;  
• Voor de Schalmeistraat 14. Hier komt een nieuwe boom;  
• Naast de Citerstraat 27. Hier blijft een bestaande boom staan.

 

Er komt een plateau bij de kruising Citerstraat/ Schalmeistraat. In de Schalmeistraat ter hoogte van de nummers 9 en 10 komt een verkeersdrempel.

De lantaarnpalen komen op de volgende plekken:  
• Op de kruising met de Spinetstraat aan de kant van Schalmeistraat 1;  
• Tussen de Schalmeistraat 8 en 10;  
• Naast de Schalmeistraat 15;  
• Voor het groenvak naast de Citerstraat 27.

 

Spinetstraat

De bomen in de verharding gaan weg. De bomen hebben te weinig ruimte om te groeien. Daardoor zijn ze vaak niet gezond. De Spinetstraat maken we een eenrichtingsstraat. Hierdoor kan de rijbaan smaller worden en is er meer ruimte voor de voetpaden en groen. De richting loopt van de kruising met de Schalmeistraat in twee richtingen uiteen: naar de Luitstraat en naar de Henri Dunantstraat. Hiervoor is gekozen zodat de rolcontainers aan de zijkant van de woningen komen en er zoveel mogelijk parkeerplaatsen terug komen. In de Spinetstraat 1-15 komt aan de zijde van de eengezinswoningen een voetpad en komen er langsparkeervakken. Aan de andere kant komt een voetpad. In de Spinetstraat 19-29 komt voor Spinetstraat 19 een opstelplaats voor rolcontainers. Verder komt er aan beide zijdes een voetpad en komen er langsparkeervakken. In de Spinetstraat 33-47 komt aan de zijde van de eengezinswoningen een voetpad en komen langsparkeervakken. Aan de andere kant komt een voetpad en komen er opstelplaatsen voor rolcontainers.

Er komen groenvakken op de volgende plaatsen:  
• Naast de Spinetstraat 15. Hier blijft de bestaande boom staan;  
• Naast de Lyrastraat 1. Hier komt een nieuwe boom;  
• Naast de Schalmeistraat 2. Hier komt een nieuwe boom;  
• Naast de Spinetstraat 33. Hier blijft de bestaande boom staan;  
• Voor de zijtuin van de Spinetstraat 47.

 

Er komt een plateau bij de kruising Henri Dunantstraat/ Spinetstraat.

De bestrating voor de garages in de Spinetstraat voeren we uit in waterdoorlatende bestrating. Dit is een open bestrating met daartussen een klavermengsel. Het wandelpad dat er door loopt voeren we uit in een meer gesloten verharding.

De lantaarnpalen komen op de volgende plekken:  
• Naast de Spinetstraat 1 aan de kant van de woningen;  
• Tussen de Spinetstraat 7 en 9 aan de kant van de woningen;  
• Op de kruising met de Lyrastraat aan de kant van Lyrastraat 1;  
• Op de kruising met de Lyrastraat in het groenvak naast de Spinetstraat 15;  
• Naast de Spinetstraat 19, tegenover garage Spinetstraat 17A;  
• Naast de Dr. Albert Schweitzerlaan 50, tegenover garage Spinetstraat 17K;  
• Tussen de Spinetstraat 19 en 21 aan de kant van de woningen;  
• Tussen de Spinetstraat 27 en 29 aan de kant van de woningen;  
• In het groenvak naast de Spinetstraat 33;  
• Op de kruising met de Schalmeistraat aan de kant van Schalmeistraat 1;  
• Naast de Spinetstraat 29, tegenover de steeg tussen garages Spinetstraat 31F en 31G;  
• Tussen de Spinetstraat 39 en 41 aan de kant van de woningen;  
• Naast de Spinetstraat 47 aan de kant van de woningen.  
Ontwerp woonerfvariant (15 km/u)

 

Citerstraat 5-39 (oneven)

De bomen in de verharding aan de zijde van de eengezinswoningen worden verwijderd. De bomen hebben te weinig ruimte om te groeien. Daardoor zijn ze vaak niet gezond. Aan de zijde van de eengezinswoningen komt een voetpad en komen er haakse parkeervakken.  
Voor de inrit van de Citerstraat 5 en de inrit naar de garages Henri Dunantstraat 50A t/m 50F komt een waterdoorlatende bestrating. Dit is een open bestrating met daartussen een klavermengsel.  
Bij de kruising Henri Dunantstraat/ Citerstraat aan de van de nieuwbouw komen drie ondergrondse containers.

Er komen groenvakken op de volgende plaatsen:  
• Op de kruising Luitstraat/Citerstraat voor de kant van de eengezinswoningen. Hier komt een nieuwe boom;  
• Voor de Citerstraat 11. Hier komt een nieuwe boom;  
• Aan weerszijden van de kruising met de Lyrastraat aan de kant van de eengezinswoningen. Hier komen twee nieuwe bomen;  
• Voor de Citerstraat 23. Hier komt een nieuwe boom;  
• Aan weerszijden van de kruising met de Schalmeistraat aan de kant van de eengezinswoningen. Hier komen twee nieuwe bomen;  
• Voor de Citerstraat 35. Hier komt een nieuwe boom;  
• Aan alle zijden van de T-splitsing met de Henri Dunantstraat. Hier komen drie nieuwe bomen.

 

Er komt een plateau bij de kruisingen met de Henri Dunantstraat. Er komen drempels voor de Citerstraat 11 en de Citerstraat 23.

De lantaarnpalen komen op de volgende plekken:  
• In de groenvak op het kruispunt Lyrastraat/ Citerstraat aan de kant van de Citerstraat 15;  
• In het groenvak voor de Citerstraat 23;  
• In het groenvak voor de Citerstraat 35;  
• Naast de Henri Dunantstraat 50F tussen het haaks parkeren en de inrit naar de garages.

 

Henri Dunantstraat 34-48 (even)

De bomen in de verharding gaan weg. De bomen hebben te weinig ruimte om te groeien. Daardoor zijn ze vaak niet gezond. In de Henri Dunantstraat komt aan beide kanten een voetpad en komen er haakse parkeervakken. Voor de garages komt een waterdoorlatende bestrating. Dit is een open bestrating met daartussen een klavermengsel. De garages zijn bereikbaar via de Citerstraat. Naast de Dr. Albert Schweitzerlaan 76 aan de kant van de huidige speelplaats komt een opstelplaats voor rolcontainers. Ook voor de Dr. Albert Schweitzerlaan 40 tot en met 44 komt voor het groenvak een opstelplaats voor rolcontainers. Bij de kruising Spinetstraat/ Henri Dunantstraat aan de kant van de nieuwbouw komen twee ondergrondse containers.

Er komen groenvakken op de volgende plaatsen:  
• Naast de woning aan de Dr. Albert Schweitzerlaan76. Naast de woning komt een nieuwe boom en naast de voortuin blijft een bestaande boom staan;  
• Naast de tuin van de Dr. Albert Schweitzerlaan 76 en naast de Spinetstraat 47. Hier blijven twee bestaande bomen staan en komen twee nieuwe boom. De bestaande bomen staan naast de achtertuin van Dr. Albert Schweitzerlaan 76 en naast de woning aan de Spinetstraat 47. De nieuwe bomen komen naast de achtertuin van de Spinetstraat 47 en naast de inrit naar de Spinetstraat;  
• Voor de Henri Dunantstraat 34, 36 en 38. Naast de inrit naar de Spinetstraat komt een nieuwe boom en tussen de Henri Dunantstraat 36 en 38 blijft een bestaande boom staan.  
• Voor de Henri Dunantstraat 40 tot en met 44. Tussen de Henri Dunantstraat 40 en 42 blijft een bestaande boom staan. Tussen de Henri Dunantstraat 42 en 44, voor de Henri Dunantstraat 46 komt een nieuwe boom;  
• Voor de Henri Dunantstraat 44 tot en met 48. Hier komen twee nieuwe bomen;  
• Voor de garages. Hier komen drie nieuwe bomen;  
• Rond de nieuwbouw Henri Dunantstraat komt groen. Dit richten we later met input van de bewoners in;  
• Op de kruising met de straat naar het parkeerterrein tussen de nieuwbouwblokken ter hoogte van de Henri Dunantstraat 40 tot en met 44 aan de kant van de nieuwbouw. Hier komen twee nieuwe bomen.

 

Er komt een plateau bij de kruisingen Citerstraat/ Henri Dunantstraat en Henri Dunantstraat/ straat naar parkeerterrein tussen de twee nieuwbouwblokken.

De lantaarnpalen komen op de volgende plekken:  
• Naast de Dr. Albert Schweitzerlaan 76 in het voetpad tussen de twee groenvakken;  
• Op de kruising Henri Dunantstraat/ Spinetstraat aan de zijde van de nieuwbouwwoningen;  
• Voor de Henri Dunantstraat 40 bij de rolcontaineropstelplaats;  
• Voor de Henri Dunantstraat 48 aan de kant van de nieuwbouw bij de rijbaan.

 

Luitstraat

De bomen in de verharding gaan weg. De bomen hebben te weinig ruimte om te groeien. Daardoor zijn ze vaak niet gezond. De Luitstraat maken we een eenrichtingsstraat. De richting loopt van de Dr. Albert Schweitzerlaan naar de Citerstraat. Hierdoor kan de rijbaan smaller worden en is er meer ruimte voor de voetpaden en groen. In de Luitstraat tussen de Dr. Albert Schweitzerlaan en de Spinetstraat komt er aan de zijde van de eengezinswoningen een voetpad en komen er schuine parkeervakken. Aan de kant van het kindcentrum komen er opstelplaatsen voor de rolcontainers en bloembakken op parkeren aan de andere zijde te voorkomen. De opstelplaatsen voor de rolcontainers komen naast de Dr. Albert Schweitzerlaan 34. Voor de Luitstraat 1 tot en met 13 komt er aan de zijde van de eengezinswoningen een voetpad. Aan de kant van het kindcentrum komen schuine parkeerplaatsen. Aan het eind van de Luitstraat, bij de Citerstraat, komen er aan de kant van de woningen de schuine parkeerplaatsen en aan de kant van de speelplaats opstelplaatsen voor rolcontainers.

Er komen groenvakken op de volgende plaatsen:  
• Naast de Dr. Albert Schweitzerlaan 34 op de hoek Dr. Albert Schweitzerlaan/ Luitstraat. Hier komt een nieuwe boom;  
• Naast de Dr. Albert Schweitzerlaan 34 naast de steeg. Hier komt een nieuwe boom  
• Naast de Spinetstraat 1 naast de steeg. Hier komt een nieuwe boom;  
• Naast de Spinetstraat 1 op de hoek Luitstraat/ Spinetstraat. Hier komt een nieuwe boom;  
• Op de kruising Luitstraat/ Spinetstraat aan de kant van het kindcentrum;  
• Tussen de Luitstraat 11 en 13 aan de kant van het kindcentrum;  
• Voor de Luitstraat 15. Hier komt een nieuwe boom;  
• Naast de schuur van de Citerstraat 5. Hier komt een nieuwe boom;  
• Naast de voortuin van de Citerstraat 5. Hier komt een nieuwe boom.

De lantaarnpalen komen op de volgende plekken:  
• In het groenvak naast de Dr. Albert Schweitzerlaan 34 op de hoek Dr. Albert Schweitzerlaan/ Luitstraat;  
• Tussen de Dr. Albert Schweitzerlaan 34 en de Spinetstraat 1 aan de kant van het kindcentrum;  
• Op de kruising met de Spinetstraat aan de kant van het kindcentrum;  
• Tussen de Luitstraat 7 en 9 aan de kant van de woningen;  
• Naast de Luitstraat 15 aan de kant van het kindcentrum;  
• Naast de Citerstraat 5 in het groenvak naast de voortuin.

 

Lyrastraat

De bomen in de verharding gaan weg. De bomen hebben te weinig ruimte om te groeien. Daardoor zijn ze vaak niet gezond. In de Lyrastraat komt voor de eengezinswoningen een voetpad en komen er schuine parkeervakken aan de even zijde. Aan de oneven zijde komt een voetpad. Naast de Citerstraat 17 komen haakse parkeervakken. Voor de garages komt een waterdoorlatende bestrating. Dit is een open bestrating met daartussen een klavermengsel.

Er komen groenvakken op de volgende plaatsen:  
• Voor de Lyrastraat 2. Hier komt een nieuwe boom;  
• Voor de Lyrastraat 14. Hier komt een nieuwe boom;  
• Voor de Lyrastraat 15. Hier komt een nieuwe boom;  
• Achter de haakse parkeerplaatsen naast de Citerstraat 17. Hier komen drie nieuwe bomen;  
• Naast de Citerstraat 15. Hier blijft een bestaande boom staan.

De lantaarnpalen komen op de volgende plekken:  
• Op de kruising met de Spinetstraat aan de kant van Lyrastraat 1;  
• Tussen de Lyrastraat 8 en 10;  
• Naast de Lyrastraat 15;  
• Voor het groenvak naast de Citerstraat 15.

 

Schalmeistraat

De bomen in de verharding gaan weg. De bomen hebben te weinig ruimte om te groeien. Daardoor zijn ze vaak niet gezond. In de Schalmeistraat komt voor de eengezinswoningen een voetpad en komen er schuine parkeervakken aan de even zijde. Aan de oneven zijde komt een voetpad. Naast de Citerstraat 29 komen haakse parkeervakken. Voor de garages komt een waterdoorlatende bestrating. Dit is een open bestrating met daartussen een klavermengsel.

Er komen groenvakken op de volgende plaatsen:  
• Voor de Schalmeistraat 2. Hier komt een nieuwe boom;  
• Voor de Schalmeistraat 14. Hier komt een nieuwe boom;  
• Voor de Schalmeistraat 15. Hier komt een nieuwe boom;  
• Achter de haakse parkeerplaatsen naast de Citerstraat 29. Hier komen drie nieuwe bomen;  
• Naast de Citerstraat 27. Hier blijft een bestaande boom staan.

De lantaarnpalen komen op de volgende plekken:  
• Op de kruising met de Spinetstraat aan de kant van Schalmeistraat 1;  
• Tussen de Schalmeistraat 8 en 10;  
• Naast de Schalmeistraat 15;  
• Voor het groenvak naast de Citerstraat 27.

 

Spinetstraat

De bomen in de verharding gaan weg. De bomen hebben te weinig ruimte om te groeien. Daardoor zijn ze vaak niet gezond. De Spinetstraat maken we deels een eenrichtingsstraat. Hierdoor kan de rijbaan smaller worden en is er meer ruimte voor de voetpaden en groen. De Spinetstraat is tussen de Lyrastraat en Schalmeistraat tweerichtingsverkeer. In de Spinetstraat 1 tot en met 15 loopt de richting van de Lyrastraat naar de Luitstraat. In de Spinetstraat 33 tot met 47 loopt de richting van de Schalmeistraat naar de Henri Dunantstraat. In de Spinetstraat 1 tot en met 15 en 33 tot en met 39 komen aan de overzijde van de woningen een voetpad en schuine parkeervakken. In de Spinetstraat 19 tot en met 29 komen aan beide zijdes van de straat een voetpad en langsparkeervakken. De rolcontaineropstelplaatsen komen tegenover de garages naast de Spinetstraat 19 en 29.

Er komen groenvakken op de volgende plaatsen:  
• Naast de Luitstraat 1. Hier komt een nieuwe boom;  
• Aan beide zijdes naast de steeg tegenover de Spinetstraat 5 en 7. In beide groenvakken komt een nieuwe boom;  
• Naast de Spinetstraat 15. Hier blijft de bestaande boom staan;  
• Naast de Lyrastraat 1. Hier komt een nieuwe boom;  
• Naast de Schalmeistraat 2. Hier komt een nieuwe boom;  
• Naast de Spinetstraat 33. Hier blijft de bestaande boom staan;  
• Naast de Schalmeistraat 1. Hier komt een nieuwe boom;  
• Aan beide zijdes naast de steeg tegenover de Spinetstraat 41. In beide groenvakken komt een nieuwe boom;  
• Naast de voortuin van de Spinetstraat 34. Hier komt een nieuwe boom.

De bestrating voor de garages in de Spinetstraat voeren we uit in waterdoorlatende bestrating. Dit is een open bestrating met daartussen een klavermengsel. Het wandelpad dat er door loopt voeren we uit in een meer gesloten verharding.

De lantaarnpalen komen op de volgende plekken:  
• Naast de Spinetstraat 1 aan de kant van de woningen;  
• Tussen de Spinetstraat 7 en 9 aan de kant van de woningen;  
• Op de kruising met de Lyrastraat aan de kant van Lyrastraat 1;  
• Op de kruising met de Lyrastraat in het groenvak naast de Spinetstraat 15;  
• Naast de Spinetstraat 19, tegenover garage Spinetstraat 17A;  
• Naast de Dr. Albert Schweitzerlaan 50, tegenover garage Spinetstraat 17K;  
• Tussen de Spinetstraat 19 en 21 aan de kant van de woningen;  
• Tussen de Spinetstraat 27 en 29 aan de kant van de woningen;  
• In het groenvak naast de Spinetstraat 33;  
• Op de kruising met de Schalmeistraat aan de kant van Schalmeistraat 1;  
• Naast de Spinetstraat 29, tegenover de steeg tussen garages Spinetstraat 31F en 31G;  
• Tussen de Spinetstraat 39 en 41 aan de kant van de woningen;  
• Naast de Spinetstraat 47 aan de kant van de woningen.  
 

Welk ontwerp heeft uw voorkeur? 

We horen het graag. U kunt uw mening of vragen doorgeven via per e-mail. U kunt reageren tot en met 12 november 2023.