Banner Banner

Klankbordgroep Wijwheermolen

Iedere laatste maandagavond van de maand komt de klankbordgroep bij elkaar. Als het kan fysiek in het Infopunt.

 

Leden

Momenteel telt de klankbordgroep ongeveer 15 leden. Dit zijn woningeigenaren en huurders uit verschillende buurten in Wheermolen-Oost. Ook sluit er iedere maand iemand aan van de winkeliersvereniging. We praten met de klankbordgroep over uiteenlopende onderwerpen. Dit varieert van ideeën over participatie in projecten, sport en spel, herinrichting van de straten, de nieuwe website tot aan ideeën over bijvoorbeeld promotie voor de wijk.