Banner Banner

Werkzaamheden Wheredijk gestart

Aangemaakt op: maandag, 22 Maart 2021

Om de Wheredijk weer aan de waterveiligheidsnorm te laten voldoen verbetert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de dijk. In maart 2021 is de versterking van de dijk gestart, het vervangen van kabels en leidingen inclusief het warmtenet en het herinrichten van het huidige fietspad en de groenstrook. Door de werkzaamheden is het fietspad afgesloten. Het hoogheemraadschap werkt in dit project samen met Stadsverwarming Purmerend (SVP), gemeente Purmerend en netbeheerders om zo de overlast voor de bewoners te kunnen beperken. De werkzaamheden zijn in het najaar van 2021 gereed.

In de periode van maart tot mei 2021 vervangt het hoogheemraadschap tussen de Churchilllaan en de Hannie Schafstraat de beschoeiing in de sloot onderaan de dijk en wordt de binnenzijde van de dijk opgehoogd. Het asfalt van het (brom-)fietspad wordt verwijderd en aangevuld met zand voor de kabels en leidingen.

Van mei tot en met augustus renoveert SVP de warmteleidingen in de dijk en naar de woonarken toe. Netbeheerders Liander, PWN en Ziggo vervangen hun kabels en leidingen in de periode van juni tot en met augustus. Na deze werkzaamheden richt het hoogheemraadschap de dijk opnieuw in, dit geldt voor zowel het (brom-)fietspad als de groenstrook. Later dit jaar starten ook de werkzaamheden aan de Wheredijk tussen het spoor en de Churchilllaan.