Banner Banner

Vervanging riolering

Aangemaakt op: maandag, 21 Juni 2021

Afbeelding
image

Het riool in Wheermolen-Oost is al langer in slechte staat. Daarom heeft de gemeente in 2016/2017 al besloten de riolering te vervangen. Een plan werd hiervoor uitgewerkt. Daarbij is ook een plan gemaakt voor aanpassing van het openbare gebied. Helaas is dit plan toen niet uitgevoerd. Het werd stilgelegd om te onderzoeken of deze buurt tegelijkertijd aardgasloos gemaakt kon worden. Met alle bouwplannen in de wijk zien we weer kans om het rioleringsproject uit 2016 op te pakken.

Green label


De ontwerpen uit 2016/2017 gebruiken we nu als startpunt om de riolering en openbare ruimte van de wijk te verbeteren. Enkele grote veranderingen die doorgevoerd gaan worden in de ontwerpen, gaan over duurzaamheid en klimaatadaptatie. We streven naar Green Label, niveau A. Om de mogelijkheden hiervoor beter in beeld te krijgen, laten we diverse onderzoeken doen. Daarbij stellen we de vraag: hoe kunnen we regenwater langer vasthouden in de wijk? De kansen voor deze algehele verbeteringen bespreekt de gemeente met bewoners. De gemeente neemt meningen en idee├źn van bewoners mee in de definitieve plannen.

Inrichting openbare ruimte


Niet overal waar we de riolering gaan vervangen, pakken we ook de openbare ruimte aan. De bouwplannen in combinatie met de rioolwerkzaamheden, betekenen veel extra zwaar verkeer (en overlast) door de wijk. Nieuw aangelegde bestrating zou hier zwaar onder te lijden hebben. Ook hebben de bouwlocaties ruimte nodig om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Daarom kiest de gemeente ervoor om de riolering te vervangen, maar in sommige straten de openbare ruimte daarna terug te brengen naar de huidige situatie. In andere straten werken we wel aan een nieuwe inrichting in combinatie met een tijdelijke bestrating. Dat bekijken we per straat en project.