Banner Banner

Update: kappen bomen aan het Trimpad in het Dwarsgouwpark

Aangemaakt op: dinsdag, 12 Maart 2024

Deel van de omgewaaide bomen waarbij afval tevoorschijn kwam

Als gevolg van de storm Poly zijn er veel bomen omgevallen bij de trimbaan aan het Trimpad in het Dwarsgouwpark. Hier was vroeger een vuilstort. Hierdoor is er vuilnis omhoog gekomen. Na de storm is de dikte van de laag die het vuilnis afdekt onderzocht in het hele gebied. Hieruit bleek dat deze op veel locaties niet meer aan de minimale dikte voldoet. Ook is de grond vervuild. Hierdoor moeten we de dikte en de kwaliteit van de leeflaag herstellen. Om de leeflaag aan te kunnen brengen, moeten we helaas alle bomen kappen. De bomen waarvoor geen kapvergunning nodig was, zijn al gekapt. De andere bomen kappen we deze week. Dit doen we in de winter, zodat er geen vogels gaan nestelen in de bomen en we deze niet meer kunnen verwijderen.

 

Zodra het plan voor het herstel van de afdeklaag is goedgekeurd door de Omgevingsdienst IJmond, gaan we aan de slag. We moeten dan veel grond vervoeren naar het Trimpad. Omwonenden ontvangen hierover een brief.

 

Dit jaar starten we met de eerste ontwerpen voor Park de Dwarsgouw

Het wordt straks een echt stadspark. Een plek om te wandelen en te sporten. Het groen wordt opgeknapt, er komen nieuwe wandel- en fietspaden en misschien een kleinschalig koffietentje. Dat komt er allemaal bij. Wat er nu al in het park is blijft: de volkstuinen, het kinderparadijs, de heemtuin, de schooltuinen, de ijs- en skeelerbaan en de andere verenigingen. Die zijn belangrijk voor de wijk en voor Purmerend. Verder kijken we met de aanwezige organisaties en de buurtbewoners welke functies we willen toevoegen in het gebied en welke elementen behouden moeten blijven. De gemeente wil geen grootschalige bebouwing of woningbouw toevoegen in dit gebied, het moet overwegend groen blijven. Het beter verbinden van het park met de woonbuurten is daarbij belangrijk.

 

Tot we het park echt gaan opknappen, zaaien we de oude trimbaan in met een bloemenmengsel, zodat het geen kale vlakte blijft. Ook maken we een tijdelijk wandelpad rondom.