Banner Banner

Tim: aanspreekpunt voor de rioleringswerkzaamheden

Aangemaakt op: dinsdag, 31 Oktober 2023

Heeft u een vraag over de rioleringswerkzaamheden? Vanuit de aannemer is er elke dag een Buurtaanspreekpunt (BAS) aanwezig. Onze BAS heet Tim.

U kunt Tim herkennen aan zijn hesje of jas met op de achterkant 'BAS'. Spreek hem gerust aan als u een vraag heeft!
Wat doet Tim?
- Hij is het eerste aanspreekpunt voor de buurt.
- Hij controleert loopschotten, hekwerken en bebordingen.
- Hij houdt de bouwplaats en de directe omgeving schoon.
- Hij helpt bewoners. Bijvoorbeeld met het verplaatsen van een rolcontainer als dit door loopschotten lastig gaat.

Buurtaanspreekpunt Tim