Banner Banner

Tijdelijke ontmoetingsplek voor tieners in Wheermolen-Oost

Aangemaakt op: donderdag, 03 Augustus 2023

Behoefte aan een plek voor jeugd om bij elkaar te komen

Sinds wijkcentrum ’t Noot in 2018 haar deuren sloot, heeft Wheermolen geen plek meer waar tieners terecht kunnen. Jonge jeugd in de leeftijd van 8 tot en met ongeveer 15 jaar ontmoet elkaar in en rond het winkelcentrum Makado, in portieken en bergingen van de flats en op schoolpleinen.

 

Van winkeliers, winkelend publiek, de wijkagent, jongerenwerkers en de woningcorporatie hoort de gemeente dat dit nog wel eens zorgt voor overlast. Jeugdigen geven zelf ook aan dat ze een plek missen waar ze welkom zijn voor ontmoeting, een luisterend oor en/of kleinschalige activiteiten. Daarom realiseren de gemeente, Intermaris en Clup Welzijn een tijdelijke ontmoetingsplek voor tieners.

 

Tijdelijke ontmoetingsplek bij het Makado

De gemeente heeft voor deze plek gekozen omdat het wat verder van woningen ligt en toch in de buurt van het winkelcentrum. De ontmoetingsplek wordt geplaatst in de loop van september en staat er in  ieder geval tot en met december 2024. Er komen enkele geschakelde units te staan die zo’n zeventig vierkante meter aan oppervlak hebben.

 

Doel van TOP

In het TOP kunnen jongeren elkaar op een ongedwongen manier ontmoeten. Winkeliers en organisaties kunnen jeugd eventueel doorverwijzen naar deze plek. Het geeft jongerenwerkers de mogelijkheid om in contact te komen met jongeren en ze te ondersteunen bij allerlei situaties waar ze tegenaan lopen. Denk aan bijvoorbeeld schoolkeuzes, vrijetijdsbesteding of hulp in de thuissituatie.  

 

De TOP is straks vier dagen per week geopend, van 15.00 uur tot 20.30 uur. Naar aanleiding van de ervaring vanuit de wijk en/of behoefte van de jeugd kan dit worden aangepast.

 

Een deel van de directe omgeving van het winkelcentrum is al eerder uitgebreid meegenomen in deze plannen. Afgelopen week hebben we de andere ondernemers en omwonenden geïnformeerd per brief. Heeft u nu vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met Edwin Farber, wijkmanager via telefoonnummer 0299 452 452 of loop binnen in het infopunt Wheermolen.

 

De locatie van het TOP op het parkeerterrein van Makado winkelcentrum