Banner Banner

Ontwerpen groene hofjes Roggebotstraat

Aangemaakt op: vrijdag, 13 Oktober 2023

 

De definitieve ontwerpen

Bij de ontwerpen staat een uitleg wat er gewijzigd is ten opzichte van de vorige ontwerpen. We hebben de hofjes ingedeeld van A tot en met D. Hieronder ziet u welke adressen rond welk hofje liggen.

 

Hofje A: Roggebotstraat 35-53, 57-67 (oneven)

indeling van hofje A

Dit is het hofje met spelen. Het toestel wordt vervangen. Het nieuwe speeltoestel biedt klimmen, glijden en schommelen. De wip staat er los naast. Het toestel heeft een hoogte van 2.45 m en geen dakje.
We combineren het spelen met natuur. De bestaande heestervakken vervangen we door een speelbosje. Hierdoorheen kunnen de kinderen vanaf de Dr. Albert Schweitzerlaan het speelplekje oplopen via een pad van houtsnippers. De speeltoestellen staan op een kleine helling. De grond houden we tegen met boomstammen: je springt van de stammen af en komt zo bij het speeltoestel. Je kunt spelen en zitten op de boomstammen. Natuurlijk kun je ook bij de toestellen komen over het gras. De kunstgras ondergrond vervangen we door gekleurde houtsnippers.
Bijna alle bomen blijven staan. De beplanting rondom het achterpad van de woningen vervangen we door gras. Vanuit de achtertuinen en het achterpad stap je op het gras. De ruimte wordt hierdoor meer gedeeld met de omgeving.

Wat is er veranderd?
De vorm van de speelondergrond is gewijzigd. Verder komt er een extra boom in het heestervak. Dit als verbinding met de nieuwe bomen in de groenstrook langs de Dr. Albert Schweitzerlaan. Een kleine boom gaan we verplaatsen.

Hofje B: Roggebotstraat 57-75, 79-89 (oneven)

Wat is er veranderd?
Dit hofje is ingrijpend veranderd op basis van de reacties van de omwonenden. Helaas kunnen de bestaande planten en bomen niet blijven staan. Deze zijn aan het eind van hun levensduur. Alleen de boom bij de Roggebotstraat 89 heeft nog voldoende resterende levensduur om te blijven staan. Rond bijna het hele hofje komen struiken. Er komt een grotere opening bij de Roggebotstraat 63 in de struiken, zodat de grasmaaimachine het grasveld kan bereiken. Langs de achtertuinen komen twee kleine doorsteken. Naast deze doorsteken komen takkenrillen. Een takkenril is een plek met opstaande takken in de grond waartussen je dood hout stapelt of vlecht. Takkenrillen vormen schuilplekken voor kleine zoogdieren, zoals egels en vogels. Aan de zijde van de Dr. Albert Schweitzerlaan komt ook een kleine doorsteek. We planten vier nieuwe bomen. Dit zijn sierkersen.

Ontwerp van hofje B

Hofje C: Roggebotstraat 79-97, 101-111 (oneven)

Ontwerp van hofje C

De hoofdopzet van een door beplanting omzoomd grasveld blijft behouden. De huidige strook beplanting is uitgegroeid en aan vervanging toe. In de nieuwe inrichting plaatsen we een kleurige strook beplanting langs het openbaar voetpad. Zo wordt voor de bewoners de voortuin visueel vergroot en hebben wandelaars iets moois om naar te kijken, zowel vanaf de Roggebotstraat als vanaf de Dr. Albert Schweitzerlaan. Daarnaast wordt de toegang voor honden meer belemmerd en doen deze minder snel hun behoefte op het grasveld. De beplanting bestaat uit een combinatie van kleurige vaste planten, lage heesters en enkele hogere heesters die aantrekkelijk zijn voor insecten, vlinders en vogels. De beplanting is het hele jaar interessant door onder andere bloei, bladvorm en winterstructuren. We maken takkenrillen bij schuttingen en de toegangspoorten naar tuinen. Drie bomen langs de schuttingen sluiten aan op de bomenrij langs de Dr. Albert Schweitzerlaan en zorgen dat de inrichting van het hofje past bij de inrichting van de omgeving. Een kleine sierlijke bloesemboom in het gras geeft dit hofje een extra karakter.
Wat is er veranderd? Er is een opening gemaakt in de beplanting, zodat de grasmaaimachine het veld kan bereiken. De kleine bloesemboom is iets verplaatst. Er staat beplanting en / of takkenrillen voor alle schuren om voetballen tegen de schuren te voorkomen. 

Hofje D: Roggebotstraat 101-119 (oneven) en Vrouwenzandstraat 30-40 (even)

De inrichting van hofje D wordt ingrijpend veranderd. Samen met de aanwezige bewoners is tijdens de workshop een eerste schetsplan bedacht waarbij het hofje wordt getransformeerd tot een oase van rust te midden van beplanting. Hofje D wordt volledig omringd door beplanting. Twee pergolabogen, begroeid met klimplanten, bieden toegang tot het hofje. Hier loopt een slingerend pad van halfverharding. Het pad is gecombineerd met een wadi. Een wadi is een groene greppel om regenwater tijdelijk in op te vangen. Het pad voert langs bloemperken en eilanden met een kleurrijke beplanting. De beplanting bestaat uit een vrolijke combinatie van kleurige vaste planten, siergrassen en zowel lage als hoge heesters die aantrekkelijk zijn voor insecten, vlinders en vogels. Er komt hier ook een insectenhotel. De beplanting is het hele jaar interessant door onder andere bloei, bladvorm en winterstructuren. Natuurlijke elementen als een liggende boomstam, een zitkei en stapstenen maken dat de verschillende beplantingen beter bereikbaar zijn en de bewoners hier volop van kunnen genieten. De huidige Trompetboom (Catalpa) blijft staan. Deze vormt een markant punt binnen het hofje. Enkele groepen hogere en lagere heesters vormen schuilplekken voor kleine zoogdieren, zoals egels en vogels. 
Wat is er veranderd? Er is iets minder halfverharding en meer beplanting en een grotere wadi. Dit zorgt voor meer schaduw en biodiversiteit.
 

Ontwerp van hofje D