Banner Banner

Hoe ziet Wheermolen-Oost er straks uit?

Aangemaakt op: maandag, 31 Oktober 2022

Wheermolen-Oost is een wijk waar de komende tien jaar veel verandert. De gemeente Purmerend en Intermaris gaan de komende jaren samen aan de slag: ze renoveren de hoge flats, slopen de lage flats en bouwen ongeveer 1000 nieuwe woningen. Ook vervangt de gemeente de riolering en richten ze straten en groen opnieuw in.

 

Samen met inwoners van Wheermolen is nagedacht hoe de nieuwe gebouwen en de openbare ruimte er straks uit moeten zien. Dat staat opgeschreven in een Beeldkwaliteitsplan. Het Beeldkwaliteitsplan ligt van 31 oktober tot en met 12 december 2022 ter inzage.

 

Het ligt ter inzage op het Infopunt Wheermolen in Makado winkelcentrum en op het stadhuis. Op deze website leest u hoe u op het plan kunt reageren.

 

 

 

Speelsere gebouwen

In Wheermolen-Oost lijken de flats erg op elkaar. Dat geldt ook voor de eengezinswoningen. Het plan is om in de bebouwing meer afwisseling aan te brengen. Zo worden de nieuwe gebouwen minder lang, krijgen ze verschillende hoogtes en afwisselende vormen. In Wheermolen-Oost staan nu hoge flats naast lage eengezinswoningen. De nieuwbouw krijgt een tussenmaat. Alleen in de buurt van het station komt nieuwbouw die hoger is dan de hoge flats die er nu staan.

 

De uitstraling van de nieuwe gebouwen past goed bij de wijk zoals die nu is, maar is speelser. Bijvoorbeeld  door de gevel te laten verspringen of door verschillende lichte kleuren baksteen te gebruiken. De nieuwbouw krijgt geen blinde muren; aan alle kanten komen deuren en ramen. Ontwerpers moeten rekening houden met het milieu en de natuur. Op de platte daken komen zonnepanelen of groen. In de gevels komen nestkasten voor vogels of vleermuizen en er komen ook groene gevels of houtbouw.

 

Ruimte voor voetgangers en fietsers

Er komen veel nieuwe woningen bij. De ruimte tussen de gebouwen wordt daarom extra groen. Er komen verschillende plekken met bankjes of picknicktafels, plekken om te sporten en een leuk rondje voor een blokje om. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte op straat. Er is speciale aandacht voor de kinderen in de wijk: er komen groene speelplekken en veilige routes naar school. De nieuwe woningen krijgen als het even kan eigen buitenruimte met een laag hek of lage groene haag, zo kijk je niet tegen hoge schuttingen aan.

 

Bij de inrichting van straten en het groen houden ontwerpers rekening met de natuur, warme dagen en hevige regenbuien. Zo komen er wateropvang, veel verschillende planten, natuurlijke oevers en bestrating die water doorlaat. Straten en parkeerplaatsen krijgen een lichte kleur. Dat is minder heet op warme dagen.

 

Regels voor ontwerpers

Alle ontwerpers die een gebouw of openbare ruimte in Wheermolen-Oost ontwerpen moeten zich houden aan het Beeldkwaliteitsplan. Een speciaal team van de gemeente (het kwaliteitsteam) bekijkt of het ontwerp past binnen deze spelregels. Een ontwerper kan alleen afwijken als zijn ontwerp nog mooier of beter is dan wat in het Beeldkwaliteitsplan staat. De gemeente gaat pas verder met het afgeven van een bouwvergunning als het kwaliteitsteam en daarna de welstandscommissie de plannen goedkeuren.