Sloop en nieuwbouw Gouwzeestraat 6 t/m 100 (de lage flat)

Rond 2024 wordt de lage flat aan de Gouwzeestraat gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Eind februari 2021 kregen de bewoners van Intermaris het basis sociaal plan sloop. Hierin staan alle regels over het proces. Bijvoorbeeld over het verhuizen naar een andere woning, het terugkeren naar een nieuwbouwwoning, de vergoedingen en extra hulp. Daarnaast gaat het over veilig en prettig blijven wonen in een buurt waar gesloopt wordt.

Een persoonlijk gesprek met Intermaris
Het betekent nogal wat als je moet verhuizen omdat je woning gesloopt gaat worden. Daarom vinden wij persoonlijke begeleiding belangrijk. In maart is er met alle bewoners contact gezocht voor een gesprek met onze bewonersbegeleider. Er zijn veel vragen beantwoord over het sociaal plan. Ook vragen wij of bewoners extra ondersteuning nodig hebben.

Ruim 82% van de bewoners heeft het sociaal plan goedgekeurd

Dit betekent dat de bewoners van deze flat nu voorrang krijgen bij het zoeken naar een andere woning. Hierover heeft Intermaris afspraken gemaakt met de gemeente. Wij gaan ervan uit dat het ongeveer anderhalf jaar duurt voordat iedereen is verhuisd. Bekijk het project als u wilt weten wat er nog meer in het sociaal plan staat.

Tijdelijke bewoners werken mee aan leefbare buurt
Langzaam maar zeker verlaten alle huurders hun appartement in de lage Gouwzeeflat. Als deze leeg blijven staan, kan de buurt sterk achteruitgaan. Er is namelijk meer kans op vernieling, inbraak en zelfs brandstichting. Daarom laat Intermaris de woningen zo lang mogelijk bewoond blijven. Dit doen wij door ze tijdelijk te verhuren. Gapph Vastgoedbeheer verzorgt dat voor ons. De tijdelijke bewoners zetten zich in voor de bewoners en de buurt. Een win-winsituatie. Zodra alle huurders van Intermaris zijn verhuisd, starten we zo snel mogelijk met de sloop.

Renovatie Gouwzeestraat 106-370 (de hoge flat)

Alle woningen aan de Gouwzeestraat 106 t/m 370 worden gerenoveerd. Bewonerscommissie D’ Blauwe Gouwe en Intermaris werken samen aan een renovatievoorstel. Hierin staan afspraken over de werkzaamheden en de afspraken uit het sociaal plan. Als 70 procent (of meer) van de bewoners dit plan goedkeurt, kan de renovatie beginnen.

Samen werken aan nieuwe invulling garages
De garages op de begane grond staan al leeg. Het is nog niet bekend wat hiervoor in de plaats komt. Hierover wil Intermaris later dit jaar praten met de bewoners en omwonenden. Dan kunnen we samen de mogelijkheden onderzoeken.