Na de lockdown opent het Infopunt Wheermolen: een plek waar je straks terecht kunt met al je vragen over de projecten. We zijn momenteel druk bezig met het inrichten van deze ruimte in het Makado (tegenover de ingang van Deen). Straks werken hier medewerkers van de gemeente, Intermaris, Clup Welzijn, Spurd Sport en de wijkagent. Het Infopunt Wheermolen opent na de lockdown. Wijkbewoner Orfeo maakte er een leuke vlog over.