Banner Banner

Ontwerp inrichting straten tussen de Dr. A. Schweitzerlaan, de Vrouwenzandstraat en de Gouwzeestraat

Aangemaakt op: donderdag, 30 Juni 2022

De gemeente Purmerend gaat de riolering vervangen omdat deze aan vervanging toe is. Hiervoor moet de hele straat open. Daarna richten we de straat opnieuw in. Dat de straat open moet, geeft ons de kans om de inrichting aan te passen aan de wensen en eisen van deze tijd.

Ontwerp inrichting straten tussen de Dr. A. Schweitzerlaan, de Vrouwenzandstraat en de Gouwzeestraat

U heeft in 2016 al mee kunnen praten over het ontwerp. Dit ontwerp hebben we aangepast op twee punten. 

 • De sloop- en nieuwbouwplannen voor de lage flats zijn hier in meegenomen.
 • We hebben het ontwerp klimaatbestendig gemaakt. We presenteren het ontwerp daarom graag nog een keer aan u.

 

Klimaatadaptief en natuurinclusief inrichten

Het plangebied is gevoelig voor wateroverlast. Om begaanbaarheid (bereikbaarheid bij calamiteiten) van de straten tijdens extreme weer omstandigheden zo goed mogelijk te garanderen zijn maatregelen nodig. Daarnaast is de verwachting dat in warme periodes vele straten te maken hebben met temperatuurstijging aangezien de ruimte ontbreekt voor het aanbrengen van voldoende groen of bomen in veel van de straten.  
Zowel de water problematiek als hittestress worden aangepakt door gebruik van het aanwezige groen voor het bufferen en infiltratie van regenwater. Dit doen we door grondverbetering, aanleg wadi’s en het aanbrengen van extra bomen voor schaduwwerking. We willen zo veel mogelijk van de huidige gezonde volwassen bomen behouden, behalve als door de graafwerkzaamheden voor het vervangen van de riolering kap noodzakelijk is. Daarnaast gaan we water opslaan onder de bestrating.

 
Nieuwe bomen worden geplant met voldoende boven- en ondergrondse groeiruimte. Dit betekent dat er in smalle straten geen of minder bomen kunnen planten. Om toch voldoende groen te hebben in de smalle straten, bieden we alle bewoners een gratis boom aan voor in hun voortuin.

 

Parkeerplaatsen in de nieuwe inrichting

In 2019 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar parkeerdruk in heel Wheermolen-Oost. Aan de hand van dit parkeeronderzoek is er gekeken hoeveel parkeerplaatsen er eventueel bij moeten komen of weg kunnen. In het deelgebied Gouwzeestraat is voornamelijk een parkeertekort gemeten. We handhaven hier de bestaande aantallen parkeerplaatsen. Waar mogelijk breiden we het aantal parkeerplaatsen uit. Op plekken waar extra woningen komen, breiden we het aantal parkeerplaatsen uit. Dit gebeurt op basis van de nota gemeente Purmerend 2016 waarin de vastgestelde parkeernormen staan vermeld.

 

Openbare verlichting

De gehele openbare verlichting wordt vervangen voor LED-verlichting.

 

Openbare ruimte rond de lage flats Gouwzeestraat en de Henri Dunantstraat

De openbare ruimte rond de lage flats Gouwzeestraat en de Henri Dunantstraat valt buiten dit ontwerp. De definitieve inrichting wordt meegenomen in de plannen voor de nieuwbouw van de appartementen.

 

Dr. Albert Schweitzerlaan 101 – 175

De bomen aan de westzijde worden verwijderd. De bomen hebben een kleine ondergrondse groeiruimte en hierdoor zijn de bomen ook niet gezond. De brede stoep aan deze zijde wordt versmald. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een strook met daarin een nieuwe rij bomen. Voor de huisnummers 107, 111, 121, 127 en 143 komt een boom. Verder komen er bomen voor de erfgrens van 101, 115, 133/135, 139/141, 143, 147/149, 151/153, 155/157, 159, 163/165, 167/169 en 173/175. Naast deze rij bomen komt langsparkeren. Daarna de rijbaan en dan weer een strook langsparkeren. Op de parkeerplaatsen komen opstelplaatsen voor de rolcontainers. Deze komen aan de overkant van de Dr. A. Schweitzerlaan 121, 147/149 en 161. De brede groenstrook aan de oostzijde blijft behouden. De bestaande bomen in deze groenstrook blijven ook gehandhaafd. Daarnaast planten we ook nieuwe bomen aan in de groenstrook. Er komen nieuwe bomen op de volgende plekken:

 • Drie bomen in de brede grasstrook tegenover de huisnummers 101 tot en met 107;
 • Een boom in de brede grasstrook tegenover de huisnummers 121/123. Hier kappen we een kleine boom;
 • Twee bomen op het grasveld tussen Roggebotstraat 67 en 89;
 • Een boom in de brede grasstrook tegen nummer 141;
 • Zeven bomen bij elkaar tegenover de huisnummers 149 tot en met 155. Vier staan er in de brede grasstrook en drie op het grasveld;
 • Een boom in de brede grasstrook tegen nummer 163;
 • Een boom in de brede grasstrook tegen nummer 167;
 • Een boom in de brede grasstrook tegen nummer 169;
 • Een boom op het grasveld tussen Roggebotstraat 111 en de Vrouwenzandstraat 30
 • Een boom in de brede grasstrook tegen nummer 175.


In de straat komen drie drempels ter hoogte van nummer 117, 137 en 159 om de snelheid uit het verkeer te halen. Er komt een plateau bij de aansluiting op de Vrouwenzandstraat. De middengeleider voor huisnummer 101 verdwijnt. De bomen die hier staan, kappen we. Ook kappen we twee bomen aan de overkant van de zijgevel van de Dr. Albert Schweitzerlaan 76. Hier komen extra parkeerplaatsen.

 

Gouwzeestraat 1-23

Voor de eengezinswoningen komen haakse parkeervakken. Op de hoeken en voor de huisnummers 5 en 11 komen groenvakken. De bomen, die nu in de verharding staan, worden gekapt. In het groenvak voor nummer 11 komt een nieuwe boom. Het brede trottoir wordt versmald van gemiddeld 2.40 meter naar 1.80 meter.

 

Gouwzeestraat 25 – 47 / 6 – 372

De bomen in de verharding aan de zijde van de eengezinswoningen worden verwijderd. Het straatprofiel is opgebouwd uit een rij langsparkeren aan de kant van de eengezinswoningen en een dubbele rij haaks parkeren voor de hoge flat Blauwe Gouwe tussen de Zuiderzeestraat en de Vrouwenzandstraat. Er komt een enkele rij haaks parkeren voor de hoge flat tussen de Zuiderzeestraat en de Kadoelenstraat. Op de kruising Gouwzeestraat/ Zuiderzeestraat komt een plateau om de snelheid van het verkeer te remmen. Hier komt ook de inrit naar de weg, die voor de hoge flat langsgaat en de extra rij parkeerplaatsen ontsluit. Om de dubbele rij haaks parkeren voor de hoge flat te maken worden er tien bomen gekapt. Naast de haakse parkeervakken komt aan de zijde van de Vrouwenzandstraat een groenvak voor twee bestaande bomen. Ter hoogte van de huisnummers 45/47 komt aan de zijde van de flat een groot groenvak waarin een nieuwe boom komt. In de haaks parkeervakken komt ter hoogte van nummer 43 een klein groenvak. Hierin staat een bestaande boom. Naast de inrit naar de weg voor de flats komen ook grote groenvakken. Een van deze groenvakken loopt door achter de enkele rij met haaks parkeren. Hierin staan vier bestaande bomen. Het groenvak voor de achterkant van de garages Zuiderzeestraat 2A tot en met 2D blijft. Hier blijft de bestaande boom staan. Op de andere hoek van de Zuiderzeestraat/ Gouwzeestraat komt ook een groenvak. Op de hoek van de kruising Kadoelenstraat/ Gouwzeestraat blijft ook het huidige groenvak met boom in stand en komt er op de andere hoek een groenvak bij. De ondergrondse containers blijven op de huidige plek. De breedte van het trottoir wordt versmald van gemiddeld 2.40 meter naar 1.80 meter.

 

Roggebotstraat, Kadoelenstraat en Zuiderzeestraat

Vanwege de geringe beschikbare profielbreedte wordt het langsparkeren in deze straten verhoogd uitgevoerd. Vanwege de gestelde parkeeruitbreidingen blijft alleen op enkele plaatsen ruimte om straatgroen te realiseren. Dit betekent dat bijna alle bestaande bomen worden gekapt. Er komen groenvakken op de volgende plaatsen:

 • Naast de garage Roggebotstraat 121G. Hier komt een nieuwe boom;
 • Naast de garage Roggebotstraat 99G. Hier komt een nieuwe boom;
 • Naast de garage Zuiderzeestraat 17G. Hier blijft een bestaande boom;
 • Naast de garage Roggebotstraat 77G. Hier komt een nieuwe boom;
 • Naast de garage Roggebotstraat 55G. Hier komt een nieuwe boom;
 • Voor de Roggebotstraat 47/49. Hier komt een nieuwe boom;
 • Naast de Roggebotstraat 35. Hier komen drie nieuwe bomen;
 • Achter de garages Roggebotstraat 31A tot en met 31E. Hier blijven twee bestaande bomen;
 • Voor de Roggebotstraat 19/21. Hier komt een nieuwe boom;
 • Naast de garage Roggebotstraat 2A. Hier blijft een bestaande boom;
 • Naast de garage Kadoelenstraat 2A. Hier blijft een bestaande boom;
 • Naast de garage Zuiderzeestraat 2H;
 • Naast de garage Zuiderzeestraat 2A. Hier blijft een bestaande boom.  
   

De opstelplaatsen voor de ondergrondse containers komen op de volgende plaatsen:

 • Naast de zijgevel van de garage Roggebotstraat 31A;
 • Naast de zijkant van de tuin van Roggebotstraat 21;
 • Naast de zijgevel van de garage Roggebotstraat 9A;
 • Voor de woningen aan de Kadoelenstraat 1/3;
 • Naast de garage aan de Zuiderzeestraat 2H;
 • Naast de garage aan de Zuiderzeestraat 2A.

 

Vrouwenzandstraat

De Vrouwenzandstraat richten we in als fietsstraat. Hier is de auto te gast. Langs de fietsstraat komen langsparkeervakken. Alle bestaande bomen in de Vrouwenzandstraat blijven staan. Aan de zuidzijde blijft het bestaande groenvak in stand. Aan de noordzijde wordt het groenvak breder. Aan de overkant van de weg bij de Vrouwenzandstraat 30 komen de ondergrondse containers. De opstelplaats voor de rolcontainers komt naast de zijgevel van de Roggebotstraat 62 en de Gouwzeestraat 47. Hier komen geen parkeerplaatsen.

Dolf Dijst

- di, 09/20/2022 - 16:37

Als bewoners van de Roggebotstraat 59 (dwarsgelegen woningen) hebben wij enkele opmerking.

1. kliko. Voor onze kliko's moeten wij een eind "wandelen". Wij moeten onze kliko's brengen naar de zijgevel van Roggebotstraatr 31 A. Het zou voor ons beter zijn de kliko's te plaatsen aan de Albert Schweitzerlaan. 

2. De achterpaden van onze woningen (de dwarsgelegen woningen van de Roggebotstraat) komt uit op de Albert Schweitzerlaan. Om de rijbaan makkelijk te bereiken is de stoeprand aangepast/verlaagd. Er handig voor de fietser, maar de voorziening komt uit op een parkeerplaats. Hierdoor kunnen wij menigmaal met de fietsen met moeite de rijbaan bereiken; via het grasveld laveren tussen de geparkeerde auto's. Het is sterk aan te bevelen de voorziening om de rijbaan van de Albert Schweitzerlaan zodanig in de richten om probleemloos de rijbaan te bereiken.

3. Uitlaat voorziening Honden. Het groen langs de Albert Schweitzerlaan aan de zijde van de Roggebotstraat is aangemerkt als een honden uitlaatplek zonder opruimplicht. Wie heeft dit bedacht. De grasstrook wordt niet alleen door buurbewoners gebruikt, maar ook de flatbewoners en bewoners van andere delen in de wijk. Je hoeft namelijk niet op te ruimen. Resultaat is, dat wij bijvoorbeeld tijdens warme dagen geconfronteerd worden met een onaangename stinkende geur. Bij ontvangst van visite, gasten, werklieden moet telkens gewaarschuwd worden niet over het gras te lopen anders hebben wij de hondenpoep in huis. Wij doen dan ook een dringend beroep de "niet opruimplicht" voor die strook te laten vervallen. Als dit gebeurd is het noodzakelijk in het begin frequente te controleren door handhavers.

Paula de Groot

- do, 09/22/2022 - 13:32

Als antwoord op door Dolf Dijst

Beste Dolf,

 

Bedankt voor uw reactie. We verzamelen alle reacties. In oktober nemen we alle reacties door. Waar het kan, passen we het ontwerp aan. Als wensen strijdig zijn met het beleid van de gemeente of met de wensen van de meerderheid van de bewoners, dan passen we het ontwerp op dat punt niet aan. We leggen dit dan wel uit. Als er veel wijzigingen zijn aan het ontwerp, organiseren we een nieuwe bewonersavond. Als er weinig wijzigingen zijn, dan sturen we een brief aan de omwonenden.