Denk mee

De ontwikkelvisie is een globale schets van hoe Wheermolen-Oost zich kan ontwikkelen. Intermaris en de gemeente gaan de visie samen met de inwoners van de wijk verder uitwerken tot concrete plannen. Zodra we starten met een project, nodigen we de buurt uit om mee te denken.

De Klankbordgroep Wheermolen-Oost overlegt (digitaal) op de laatste maandag van elke maand waarbij er aandacht is voor de verschillende projecten en de actuele stand van zaken. Deze groep bestaat uit betrokken en enthousiaste wijkbewoners. Het is een leuke mix van mensen uit huur- en koopwoningen. Samen vormen zij de spreekbuis richting de gemeente en Intermaris.

Waarom een klankbordgroep?
De gemeente Purmerend en Intermaris hebben mooie, maar ook grote plannen voor uw wijk. Daarom is het goed als bewoners kunnen meedenken. Dat kan via de klankbordgroep. De leden zitten namens alle wijkbewoners om tafel met de gemeente en Intermaris. Zij laten hen horen hoe de bewoners denken over allerlei zaken. Voorbeelden zijn: het gebruik van het nieuwe Infopunt, de inhoud van de nieuwskrant en de berichtgeving over de planning van de werkzaamheden.

Nog enkele plaatsen vrij!
Lijkt het u leuk om ook mee te denken? Om te weten wat er speelt in de wijk? Om een leuk team te versterken? En om samen te werken aan het beste voor Wheermolen-Oost? Er zijn nog enkele plaatsen in de klankbordgroep vrij! Aanmelden kan via info@wijwheermolen.nl.

Heb je daarnaast een goed idee voor Wheermolen-Oost? We horen het graag! Stuur een e-mail!