Brief van 28 mei aan de bewoners van Rudolf Garrelsstraat 4 t/m 268 (even) en Citerstraat 6, 8, 10, 14 en 18 over de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers

Beste bewoner, 

De renovatiewerkzaamheden van de Garrelsflat zijn in een vergevorderd stadium. De uitbreiding met woningen in de plint van de flat starten in augustus of september dit jaar. De vuilbergingen onder in de flat verdwijnen dan. Daarvoor in de plaats komen een aantal ondergrondse containers voor uw afval. Deze plaatsen we tussen 14 en 20 juni 2021.

Ondergrondse afvalinzameling

We maken 6 ondergrondse containers: bij elke entree drie. Daarvan zijn er 2 voor huisvuil en 1 voor papier. De afdeling reiniging komt nog met uitleg over het gebruik van de containers. De toegangspasjes die u eerder al heeft ontvangen voor het wegbrengen van grofvuil, kunt u ook gebruiken voor de ondergrondse containers.

Overlast

Het plaatsen van de containers kan voor overlast zorgen, zoals een geblokkeerde straat of geluidsoverlast. We proberen de overlast tot een minimum te beperken, maar we kunnen deze helaas niet helemaal voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip.
Op de plek waar de nieuwe vuilcontainers komen, vervallen tijdelijk een aantal parkeerplaatsen. Bij het herinrichten van de ruimte rondom de flat leggen we nieuwe parkeerplaatsen aan. Ze komen dan naast en achter de flat.

Omgeving

We zijn bezig met de verdere uitwerking van de omgeving bij de flat. We willen de buitenruimte zoveel mogelijk hetzelfde houden. Maar we willen wel graag met u van gedachte wisselen over de speeltoestellen, het basketbalveld en parkeerruimte. We nodigen u binnenkort uit om mee te denken. We zijn benieuwd naar uw reactie!

Vragen

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u in de tussentijd vragen over het project? In het Makadocentrum is het Infopunt Wheermolen ingericht (tegenover Deen). Hier kunt u terecht met vragen over de ontwikkelingen in Wheermolen. Ook kunt u een mail sturen naar ontwikkellocaties@purmerend.nl of bellen met nummer (0299) 452 452.

Met vriendelijke groet,

Oscar Rohde en Willem van de Rijt
Projectleiders