Brief van 28 mei aan de bewoners van Hannie Schaftstraat 68 t/m 82, Rudolf Garrelsstraat 1 t/m 17 (oneven), Sumpiusstraat 1 t/m 18 over de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers bij de Garrelsflat

Beste bewoner,

De renovatiewerkzaamheden van de Garrelsflat zijn in een vergevorderd stadium. We plaatsen daarbij een aantal ondergrondse containers voor afval tussen 14 en 20 juni 2021. We maken 6 ondergrondse containers: bij elke entree drie.

Overlast

Het plaatsen van de containers kan voor overlast zorgen, zoals een geblokkeerde straat of geluidsoverlast. We proberen de overlast tot een minimum te beperken, maar we kunnen deze helaas niet helemaal voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip.
Op de plek waar de nieuwe vuilcontainers komen, vervallen tijdelijk een aantal parkeerplaatsen. Bij het herinrichten van de ruimte rondom de flat leggen we nieuwe parkeerplaatsen aan. Ze komen dan naast en achter de flat.

Omgeving

We zijn bezig met de verdere uitwerking van de omgeving bij de flat. We willen de buitenruimte zoveel mogelijk hetzelfde houden. Maar we willen wel graag met u van gedachte wisselen over de speeltoestellen, het basketbalveld en parkeerruimte. We nodigen u binnenkort uit om mee te denken. We zijn benieuwd naar uw reactie!

Vragen

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u in de tussentijd vragen over het project? In het Makadocentrum is het Infopunt Wheermolen ingericht (tegenover Deen). Hier kunt u terecht met vragen over de ontwikkelingen in Wheermolen. Ook kunt u een mail sturen naar ontwikkellocaties@purmerend.nl of bellen met nummer (0299) 452 452.

Met vriendelijke groet,

Oscar Rohde en Willem van de Rijt
Projectleiders